Nous ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya obre una nova línia d’ajuts per a empreses d'allotjaments turístics amb projectes que permetin reduir el consum d'energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients, així com per fomentar l'ús d'energies renovables.

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d'edificis existents destinats a allotjament turístic.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui facultat expressa per emprendre obres de reforma.

L'edifici on es porti a terme el projecte ha d'estar destinat a l'activitat d'allotjament turístic, dins de les tipologies següents:

 • Establiments hotelers: hotels, hotels-apartaments, hostals i pensions.
 • Càmpings.
 • Establiments de turisme rural: cases de pagès (masia, masoveria, casa de poble compartida, casa de poble independent) i allotjaments rurals.
 • Apartaments turístics.

Quins requisits ha de complir l’edifici i les actuacions?

 • Els projectes s'han de dur a terme en edificis complerts, construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007.
 • L'edifici ha d'estar destinat completament a l’ús d’allotjament turístic en la seva totalitat, sense perjudici de que l’edifici compti amb espais destinats a serveis complementaris a l’allotjament.
 • La totalitat de l’ajut haurà de destinar-se a actuacions que s’executin exclusivament a l’espai dedicat a allotjament turístic. En el cas dels establiments de turisme rural, s’exclouen totes aquelles infraestructures que no es destinin a allotjament turístic (explotacions agropecuàries, etc.).

Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits:

 • En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i estar donades d’alta al Cens d’Activitats Econòmiques corresponent.
 • En el cas de persones físiques empresàries, tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. A més, han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques, en aquells casos en què sigui necessari.
 • En el cas de persones estrangeres no comunitàries, tenir el domicili fiscal i el centre operatiu permanent a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de la subvenció.
 • En el cas d'empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'allotjaments turístics, acreditar aquesta condició amb un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma del projecte.
 • Pel que fa a les persones titulars d'establiments d'allotjament turístic, cal que els establiments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Els deutes que estiguin ajornats, fraccionats o l’execució dels quals estigui suspesa es considera que compleixen el requisit d’estar al corrent de les obligacions.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 • Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística, pel que fa a l’atenció a les persones, senyalització i cartells.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 • Informar si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.
 • En el cas de règim de minimis, no haver superat la quantitat màxima de 200.000 euros en el període de tres exercicis fiscals.
 • No trobar-se subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que els hagi estat atorgat amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions que li vinguessin atribuïdes en la concessió.
 • No trobar-se en situació de crisi, d'acord amb la definició establerta a la normativa de la Unió Europea.

Com han de ser els projectes per poder demanar els ajuts?

 • Els projectes hauran de tenir un mínim de 20.000€ de despesa subvencionable.
 • Les actuacions hauran d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació́ de partida.
 • Les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada a l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO 2 /m 2 any) pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici.

Aquest criteri no és aplicable en els casos següents:

 • Quan l'edifici acrediti tenir una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora; en aquest cas l’ajuda addicional que s’ha d’aplicar serà la corresponent a la lletra A, per a aquest criteri.
 • Quan l'edifici no compti amb un procediment per a la qualificació energètica. En aquest cas, haurà de reduir el consum d'energia primària no renovable en un 30% com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

Quin tipus d’actuacions són subvencionables?

 • Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmic.
 • Millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
 • Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica, geotèrmica o per biomassa.
 • Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos a les subtipologies anteriors.
 • Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

És compatible amb altres ajuts?

Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada.

Quantia:

L'import de la subvenció s'estableix per un percentatge de la totalitat del projecte:

Tipologia de l’actuació

(% s/cost

elegible)

Ajut

base

Ajut addicional

Percentatge

addicional (actuació integrada)

Percentatge addicional

Qualificació final A

Qualificació

final B

Increment de

2 o més lletres

Tipus 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmic.

50%

15%

10%

5%

25%

Tipus 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques.

40%

10%

5%

0%

 

20% (subtipologies 2.1 i

2.2),

15% (subtipologies 2.3)

5% (subtipologies 2.4 i

2.5)

Tipus 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

20%

10%

5%

0%

5%

Terminis:

El termini per sol·licitar l'ajut és des del 17 de gener de 2023, a les 9.00 h, i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Els projectes poden començar després de presentar la sol·licitud. El termini màxim per concloure el projecte és de dotze mesos, a comptar des de la data en què es notifica la concessió de l'ajut.

Procediment de concessió de l'ajut serà per rigorós ordre de presentació i fins que s'esgoti el pressupost previst per als ajuts.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web

Accepto
Com configurar
  Top