Nous ajuts per a l’educació en lleure i activitats extraescolars

El DOGC d’avui 14 de gener publica els nous ajuts dirigits a empreses de lleure i d’activitats extraescolars que han vist suspesa o afectada la seva activitat per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

 

A qui es dirigeixen aquests ajuts?
Empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.
No poden demanar aquests ajuts els clubs federats esportius

 

Quina és la quantia dels ajuts?

 • Ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d’entre 3 i 18 anys: 1.500 € per entitat.
 • Ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 € per sol·licitant.
 • Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils (DGJ): 2.500 € per instal·lació

 

*Què es considera activitat de lleure?
 Es consideren activitats de lleure educatiu totes les que contribueixen al creixement dels infants, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, i que duen a terme un perfil d’activitats diverses i no especialitzades mitjançant eines pedagògiques pròpies de l’educació en el lleure.

 

*Què es consideren activitats extraescolars?

 • Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general que es fan fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixen ensenyaments obligatoris i que estiguin incloses en la programació anual dels centres del curs 2020-2021.
 • Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants I joves d’entre 3 I 18 anys no incloses en el punt anterior, i que sigui una de les següents:
  • Els ensenyaments no reglats de règim especial
  • Els ensenyaments no reglats d’idiomes
  • Les relacionades amb la música i la dansa
  • Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques
  • Les activitats relacionades amb les tecnologies.
  • Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats
  • Les esportives de caràcter educatiu i no dependents de les federacions esportives.
  • Les activitats de lleure educatiu descrites aquí (inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d’entre 3 i 18 anys), realitzades per persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.


Com es demana aquest ajut?
Només caldrà complir els requisits i presentar la sol·licitud dins del termini establert mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant i mitjançant els models normalitzats que estaran disponibles a l’apartat Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. Encara no es pot demanar ja que s’ha de publicar en el DOGC el procediment de tramitació així com el termini. Et mantindrem informat.

 

Aquest ajut és compatible amb altres?
Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra ajut.


L’aportació econòmica total és de 6 milions d’euros i totes les sol·licituds rebudes s’atendran fins a l’esgotament del pressupost que es preveu ampliar en el cas de que no sigui suficient segons el que indica el DOGC publicat.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top