Nous ajuts per a autònom@s 2024

Aquests són els nous ajuts per a autònom@s que pots sol·licitar en aquestes Comunitats Autònomes:

Ajuts Tarifa Zero per a autònom@s de la Comunitat de Madrid

Destinats a compensar les quotes a la Seguretat Social a treballador@s autònoms que estiguin acollits als “Incentius i mesures de foment i promoció del Treball autònom” recollits a l'Estatut del Treball Autònom següents:

  • Bonificacions als treballadors autònoms que es reincorporin al treball.
  • Reduccions en la cotització a la Seguretat Social aplicables per inici d'una activitat per compte propi.
  • Bonificació en la cotització per cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia.

Veure ajut: 

https://sede.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-tarifa-cero

 

Ajuts per a l'inici d'activitat i per a pagar l'assegurança d’autònom@ a Galícia

La Xunta ofereix ajuts per a l'inici de l'activitat que poden arribar a sumar 7.000 euros i abonarà el 100% de les cotitzacions del primer any, 960 euros.

Veure ajut:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240122/AnuncioG0656-291223-0006_es.html

 

Tarifa Plana per a persones autònomes a Andalusia

Per a les persones treballadores per compte propi o autònomes donades d'alta. Es subvenciona l'assegurança d'autònom@.

Veure ajut: 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/18367.html

 

Subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma a Canàries

Té per objectiu facilitar la constitució de persones desocupades en treballadores autònomes.

Té tres línies:

  • Per a persones desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació o altres serveis, no ocupades, en el SCE, quan s'estableixin com a treballadores autònomes o per compte propi i que a més compleixin la resta de requisits exigits a les Bases Reguladores.
  • Persones que formin part de comunitats de béns (CB) o societats civils particulars (SCP), sempre que les subvencions es sol·licitin a títol personal.
  • Persones que hagin causat alta a la Seguretat Social com a treballadores autònomes dependents (TRADE).

Veure ajut: 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/3885 

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top