Nou codi de prevenció de riscos laborals: 25 de maig del 2022

Amb data 25 de maig es va publicar al BOE la nova actualització del Codi de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest codi recopila tota la legislació vigent del dret espanyol en matèria preventiva. 

 

Quines novetats s’hi inclouen?
S’hi inclouen novetats sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la feina. Concretament, s’hi afegeixen els següents agents: 

  • Cadmi i els seus compostos inorgànics
  • Beril·li i compostos inorgànics del beril·li
  • Àcid arsènic i les seves sals
  • Compostos inorgànics de l'arsènic; formaldehid; i 4,4′-metilenbis (2 cloroanilina)

També s’hi inclouen els valors límit d’exposició de cada un dels agents esmentats. 

 

On consultar el Codi de Prevenció de Riscos Laborals?
Pots consultar la versió electrònica del codi i descarregar-la. Hi trobaràs tota la normativa preventiva estatal consolidada, en matèria preventiva des de la publicació el 1995 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

També podràs consultar els textos íntegres, així com l’històric de revisions, derogacions, actualitzacions i disposicions addicionals. A més, inclou accés online al diccionari jurídic RAE, facilitant-ne la lectura. 

Pots accedir al codi electrònic AQUÍ

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top