Nou autònom@ amb tarifa plana al 2023? La teva quota pot triplicar-se si has guanyat més del SMI

Si al 2023 et vas donar d'Alta com autònom@ i estàs aplicant la tarifa plana a les quotes de cotització, has de posar atenció als rendiments anuals obtinguts. Si són superiors a la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) et tocarà pagar més del triple al 2024.

Des de l'1 de gener de 2023, la cotització dels nous autònoms contempla que:

1. Durant els primers 12 mesos naturals complets següents a la data d'efectes de l'alta, la quota reduïda és de 80 euros mensuals.

2. Durant els següents 12 mesos naturals complets, una quota reduïda, també de 80 euros mensuals per als anys 2023 a 2025, però només per a aquells treballadors per compte propi els rendiments econòmics nets dels quals anuals siguin inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquest període.

Si durant l'any 2023 has obtingut uns rendiments nets iguals o superiors al salari mínim interprofessional anual (15.120,00 euros per a l'any 2023) al 2024, una vegada passats els primers 12 mesos de tarifa plana, passaràs a tenir una quota mensual entre 230 i 542 euros segons el tram que es triï, suposant que et quedes amb la base mínima del tram (fins a 1.477,52 euros mensuals si es tria la base màxima de 4.720,50 euros).

De fet, encara que durant el 2023 hagis tingut uns rendiments nets anuals inferiors al SMI, si els primers dotze mesos inclouen part del 2024 també s'ha de complir aquest requisit a tot el 2024 perquè tinguis dret a la tarifa plana dotze mesos més (vint-i-quatre mesos en total), ja que el requisit relatiu als rendiments econòmics s'ha de complir en cadascun dels anys naturals.

Quins rendiments has de tenir en compte?

Per als treballadors autònoms en estimació directa (sigui normal o simplificada) es tindrà en compte el 93% del rendiment net incrementat en l'import de les quotes de la Seguretat Social i aportacions a mutualitats alternatives del titular de l'activitat.

Per als treballadors autònoms que determinin el seu rendiment net d'activitats econòmiques pel mètode d'estimació objectiva (mòduls), es tindrà en compte el 93% del rendiment net previ minorat en el cas d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes o el 93% del rendiment net previ a la resta de les activitats.

Necessites assessorament?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top