Notificacions, toc d’atenció del TC a Hisenda

Com ja deus saber, la simple manca d’accés a una notificació d’Hisenda no impedeix que el procediment iniciat continuï el seu curs podent arribar a tenir conseqüències molt perjudicials pel contribuent si no recorre a temps.

 

Les notificacions electròniques, obligatòries per a totes les societats, tenen efecte als 10 dies des de la posada a disposició si transcorregut aquest període el contribuent no hi ha accedit.

 

En ocasions es dona el cas que l’empresa, per diferents causes (profund desconeixement, problemes informàtics, falta de coordinació...) no és conscient en absolut de les notificacions que va enviant l’Agència Tributària fins que finalment adverteix els embargaments de clients o dels seus comptes corrents i ja s’han excedit tots els terminis possibles per a recórrer.

 

I en aquests casos Hisenda actua de manera inflexible implicant al subjecte passiu totes les conseqüències de la seva manca de personació en el procediment (quotes de liquidació, interessos, recàrrecs, sancions...).

 

Doncs bé, recentment davant d’un cas similar, el Tribunal Constitucional, tot i reconèixer que Hisenda va actuar d’acord amb la norma, ha acabat ordenant l’anul·lació de totes les resolucions i la retroacció de les actuacions de l’Administració.

 

El TC reclama a Hisenda, que tenia perfecte coneixement que el contribuent mai va accedir a cap notificació en tot el procés, una conducta activa en la cerca de maneres alternatives de comunicació com una més de les seves obligacions a fi de poder-se acabar comunicant amb l’interessat.

 

Si és el teu cas i consideres que Hisenda no va fer prou per a notificar-te (per exemple, perquè tenia coneixement de diferents domicilis i només et va estar notificant infructuosament en un d’aquests o perquè no accedies a les teves notificacions electròniques i no va realitzar mai una notificació per Correus) no et donis per vençut i reclama retroacció de les actuacions realitzades recriminant falta de diligència en el seu deure d’intentar comunicar-se amb tu i al·legant vulneració del teu dret a una tutela judicial efectiva

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top