Modificació del termini voluntari d'ingrés IAE 2022

Avui s'ha publicat al BOE una modificació en el termini d'ingrés de les quotes nacionals i provincials de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

T'informem que el termini per a ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) de l'exercici 2022, comprèn des del dia 15-09-2022 al 21-11-2022, tots dos inclosos.

La resolució estableix que el cobrament s'haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent.

En el supòsit de no haver rebut el document de pagament o si s'ha extraviat, podràs efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la delegació o l'administració de l'Agència Estatal que correspongui, prèvia sol·licitud. Et recordem que s'ha de sol·licitar la cita amb antelació.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top