Model de protocol per la prevenció i actuació enfront l’assetjament sexual

El Ministeri d'Igualtat ha publicat el “Protocol per a la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual per raó de sexe". Aquest manual de referència inclou dos models de protocol que queden a la disposició de les empreses.

Per a quines empreses és obligatori realitzar aquest protocol?

- El model de protocol per a la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual per raó de sexe per a empreses que elaborin un pla d'igualtat (obligatori o voluntari).
- El model de protocol per a la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe per a empreses de menor grandària que no tinguin pla d'igualtat.

Amb independència de l'existència d'aquests models, el protocol igualment haurà de negociar-se amb la representació legal de les persones treballadores.

Aprofitem per a recordar que les empreses de més de 100 treballadors ja estan obligades a disposar d'un pla d'igualtat, i que les que tenen entre 50 i 100 treballadors hauran de tenir-lo a partir del 7 de març de 2022.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top