MODEL 720. DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

El pròxim dia 31 de març finalitza el termini per a presentar el Model 720, “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger”, corresponent a l’exercici 2021.
 

Qui està obligat a presentar l’esmentada declaració?
Estan obligats a presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, sempre i quan se superin els 50.000€ per a cada una de les següents categories:

  • Comptes en entitats de crèdit
  • Valors, fons, assegurances i rendes
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles

Respecte d’aquells contribuents que ja han presentat una declaració en un exercici anterior, estaran obligats a la presentació de l’exercici 2021 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  • Que qualsevol dels saldos conjunts de les diferents categories informades a l’última declaració, hagi experimentat un increment superior a 20.000€.
  • Que s’hagi perdut la titularitat d’algun dels béns declarats anteriorment.

 

Quan s’ha de presentar?
El termini de presentació serà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2022. La transmissió de la declaració informativa s’ha de realitzar obligatòriament per mitjans telemàtics.

 

Novetats:
L'informem que el dijous 27 de gener va sortir publicat un comunicat de premsa del TJUE en relació amb la legislació espanyola que obliga els residents fiscals a declarar els seus béns o drets situats a l'estranger, i el Tribunal considera que aquesta obligació és contrària al Dret de la Unió. La Sentència aborda tres qüestions d'interès:

  • En el cas d'existència de béns a l'estranger no declarats, la norma considerava que no podia al·legar-se la prescripció de la renda. El Tribunal considera que aquesta norma vulnera l'exigència fonamental de la seguretat jurídica.
  • Pel que fa a la sanció del 150% per la renda no declarada, el Tribunal considera que aquesta sanció té un caràcter extremadament repressiu i per tant constitueix un menyscabament desproporcionat a la lliure circulació de capitals.
  • En tercer lloc, considera que el legislador espanyol va incomplir les obligacions que l'incumbeixen en virtut de la lliure circulació de capitals en sancionar l'incompliment de l'obligació de declaració pel model 720.

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubti a posar-se en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top