Memòria AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 2020

L’evolució dels ingressos i les actuacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), comparada amb altres indicadors com són el Producte Interior Brut o el seu equivalent per càpita, és una de les proves que posen de manifest la sensació que qualsevol persona, en major o menor mesura, té al respecte de la major pressió dels impostos (directes i indirectes, estatals, autonòmics o locals) en els seus ingressos, procedeixin del seu treball i/o de l’activitat empresarial/professional.

Per això, de forma periòdica, penso que és interessant fer aquest exercici de reflexió. La publicació de la Memòria de l’AEAT (Agencia Tributaria: Memoria 2020), és una bona oportunitat per “posar fil a l’agulla”.

L’any 2021 el PIB de l’Estat va créixer un 5,1%. En contrapartida, la recaptació neta d’Hisenda va ser del 15,12% assolint un màxim històric: 223.386 milions d’euros. Dit de forma molt planera: el creixement de la xifra d’impostos i tributs va triplicar el de l’economia! Ningú (penso jo) pot dir que no sent l’alè de l’administració en el seu clatell i, a més, de forma molt més propera (amenaçadora?) quant més temps passa.

Algú podria dir que es tracta d’un fet puntual, un exercici, un període massa curt per extreure aquesta conclusió. Buscaré dades que ens permetin obtenir una visió molt més panoràmica.

A l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques, la recaptació dels darrers exercicis ha evolucionat de la següent forma (xifres en milions d’euros): 72.416 (2016); 77.038 (2017); 82.854 (2018); 86.892 (2019); 87.972 (2020) i 94.546 (2021). És a dir, el creixement ha estat continuat i sostingut. Amb pandèmia o sense.

Altres dades que confirmen la pressió a la que es fa referència són el fet de que hi ha 56.125.483 obligats tributaris, respecte al 2016 (per agafar un període de 5 anys), amb un creixement del 2,88% (en aquest temps el PIB ha crescut, només, un 0,72%). Els declarants per IRPF han experimentat un augment del 8,07% fins als 21,13 milions i els de l’impost sobre societats ho han fet en un 11,16%, arribant a la xifra d’1.590.062.

Finalment, amb dades de l’”Informe de Recaudación tributaria de 2021. AEAT”, és interessant repassar l’àmbit territorial. Ens permetrà visualitzar, dintre del total estatal, l’evolució de les diferents Comunitats Autonòmiques. A l’exercici 2021 els ingressos nets varen assolir, com ja he subratllat, una xifra rècord, amb un creixement del 15,1%, respecte l’exercici precedent. Per sobre d’aquesta xifra es varen situar Ceuta amb un 32%, Castella i Lleó amb un 18,6%; Astúries amb un 18; Galícia i Madrid amb un 16,7 %; Catalunya amb un 16,5 % i Andalusia amb un 15,3%. La resta de Comunitats ho varen fer per sota de la mitja estatal. En negatiu hi ha Navarra amb un -23,9 %; Cantàbria amb un -7,2 % i un -6,7 % al País Basc.

Si mirem valors absoluts, el podi estaria ocupat, amb moltíssima diferència entre les diferents posicions, per Madrid, amb un import recaptat de 103.482 milions d’euros un 46,19% del total estatal -al 2007 aquesta xifra era del 41%-; Barcelona amb 39.983 milions i, finalment, València amb 10.508 milions.

 

Francesc Pérez

fperez@tax.es

Soci-Director TAX Figueres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top