Llei d'habitatge: Com t'afecta si vols llogar en una zona tensionada?

El dissabte 16 de març va entrar en vigor la Llei d'Habitatge amb l'objectiu d'augmentar l'oferta d'habitatge a preus assequibles, evitar situacions de tensió en el mercat del lloguer i fer costat a joves i col·lectius vulnerables en l'accés a l'habitatge. A més, aquesta recull les mesures per a protegir els inquilins com la declaració de "zones tensionades" en tot el territori espanyol per a limitar el preu del lloguer.

Què és una zona tensionada?

Es defineix zona tensionada com a àmbits territorials en els quals existeixi un especial risc d'oferta insuficient d'habitatge per a la població.

 És necessari complir amb aquests requisits:

  • El cost mitjà de la hipoteca o del lloguer més les despeses i subministraments bàsics ha de superar el 30% de la renda mitjana de les llars.
  • Que el preu de compra o lloguer de l'habitatge hagi augmentat almenys 3 punts per sobre de l'IPC en els cinc anys anteriors a la declaració d'àrea tensionada.

Encara que aquest concepte ha estat creat mitjançant la Llei d'Habitatge, són les comunitats i ajuntaments els qui prendran la decisió de declarar una zona tensionada. La declaració tindrà una validesa de tres anys, que podrà prorrogar-se sempre que la comunitat consideri que continuen existint les condicions esmentades.

Quines mesures s'apliquen en una zona tensionada?

S'establiran topalls en el preu del lloguer en els contractes nous, respecte al preu dels anteriors. En aquest sentit, al llarg de 2024 aquest topall serà del 3%.

Aquestes mesures variaran si el propietari@ és un petit propietari@ o gran tenidor, així com de la modalitat del contracte:

  • Petit tenidor –té menys de cinc propietats–: a la signatura d'un nou contracte en una zona tensionada, el preu que podrà demanar serà, com a màxim, l'indicat en l'Índex de Referència del preu del lloguer. Si en canvi aquest contracte s'actualitza, el preu del lloguer no podrà superar el 3% durant 2024. Podrà incrementar-se fins al 10% en el cas que l'immoble hagi estat rehabilitat en els últims dos anys, millorant la seva accessibilitat i eficiència energètica en un 30% –com a mínim–; o quan el contracte s'hagi signat per un període de deu anys o més.
  • Gran tenidor -cinc o més propietats-: en el cas que el propietari@ hagi de signar un nou contracte, aquest estarà condicionat per l'Índex de Referència del preu del lloguer. Si els habitatges han estat llogats amb anterioritat, aquestes també estaran condicionades pel mateix índex. Per tant, en tots dos casos, per exemple si disposa d'un habitatge que lloga per 1.000 euros i l'Índex de Referència estipula que el màxim pel qual la pot llogar són 700 euros, haurà de baixar el preu del lloguer.

Necessites assessorament?

A TAX oferim assessorament legal, fiscal i laboral a empreses. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top