Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic

Amb l’objectiu de fomentar la promoció turística de Catalunya, el Departament d’Empresa i Coneixement, per mitjà de la Direcció General de Turisme, fa pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de crèdit destinades al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic per als anys 2021-2022.

Beneficiaris

Persones o les entitats titulars d’allotjament turístics dels establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament.

 

Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de Catalunya.

 

Import de l’ajuda

L’import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 20.000.000,00 d’euros per als anys 2021-2022, supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució tenen la consideració d’ajuts de minimis, no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables.

 

Terminis i presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021 i restarà obert fins al 30 de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.  

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top