Les plataformes digitals hauran d’informar de les vendes a partir de l’1 de gener (pendent d’aprovació)

Les plataformes digitals informaran a partir de l’1 de gener del 2024 a l’Agència Tributària de totes les vendes que realitzin les persones físiques, independentment de la quantia de l’operació. El Ministeri d’Hisenda encara no ha aprovat el reglament que determina els límits de vendes a partir de les quals informar. El text, pendent d’aprovació, estableix que les plataformes digitals només informarien a Hisenda de les vendes de les persones físiques o entitats que superessin els imports de 2.000 euros l’any o les 30 operacions. No obstant, si no s’aprova abans del 31 de desembre, les plataformes hauran de reportar sobre totes les vendes que es realitzin, ja sigui per sota o per sobre d’aquest llindar.

 

Aquesta obligació emana de la Llei 13/2023, del 24 de maig, que transposa la modificació de la Directiva 2011/16/UE sobre cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat (DAC 7). Les plataformes digitals com Wallapop, Vinted o Airbnb, entre d’altres, hauran de comunicar les dades de qualsevol persona física (ja sigui un usuari o un autònom@) o empresa que vengui o presti serveis personals a través seu com el nom i cognoms, direcció, DNI o data de naixement. Cal destacar que aquest nou deure és exclusivament informatiu i només recau en les plataformes i no en els venedors.

 

A nivell impositiu (matèria en la qual no entra la norma), els venedors que són empreses o els autònom@ ja tributen per les vendes que fan a través d’internet. No obstant, quan l’operació es fa entre particulars, no està subjecte a l’IVA, però sí a l’Impost per Transmissions Patrimonials Oneroses, el tipus efectiu mitjà del qual ronda el 4%, tot i que difereix per CCAA. Aquestes vendes, al suposar un guany patrimonial per a la persona, també tributen per IRPF.

 

T’informarem quan la normativa estigui publicada

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top