Les gasolineres podran sol·licitar a partir d’avui divendres 1 d’abril la bestreta de 20 cèntims en el carburant

Les gasolineres podran sol·licitar a partir d’avui divendres la bestreta de 20 cèntims en el carburant. 

  • El formulari de la sol·licitud es penjarà a la pàgina web de l’Agència Tributària.
  • Totes les estacions de servei podran presentar la sol·licitud, que requerirà únicament la incorporació de les dades d’identificació i un número de compte bancari per tal de fer efectiu el pagament. 
  • Una vegada rebis les sol·licituds, els primers abonaments s’efectuaran per part de l’Agència la següent setmana. 

L’Agència Tributària posa avui a disposició de totes les estacions de servei el formulari online per la sol·licitud de la bestreta a compte del descompte de 20 cèntims que començaran a aplicar als usuaris en el preu dels carburants i combustibles, d’acord amb el Reial Decret-llei 6/2022, del 30 de març. 

El formulari es publicarà a la seu electrònica de l’Agència, (https://sede.agenciatributaria.gob.es), i les estacions de servei únicament hauran de completar les dades d’identificació i un número de compte bancari on s’ha d’abonar la bestreta. Per a presentar el formulari es requereix autenticació amb el sistema Clave o certificat electrònic. 

Una vegada rebudes les sol·licituds, la següent setmana s’iniciaran els abonaments per part de l’Agència. Aquestes bestretes a compte es podran sol·licitar per l’import màxim de la bonificació que correspondria al 90% del volum mitjà mensual dels productes inclosos en l’àmbit objectiu de la bonificació que hagi venut l’estació de servei l’any 2021, d’acord amb allò reportat al cens d’empreses que realitzen les vendes directes als consumidors finals. L’import de la bestreta, segons l’establert al Reial Decret-llei, no podrà ser superior als dos milions d’euros, ni inferior als 1.000 euros. 

Paral·lelament, l’Agència Tributària treballarà en el desenvolupament, amb la major celeritat possible, del formulari online específic per la sol·licitud de devolució mensual de les bonificacions practicades, i també dels dos formularis necessaris perquè sol·licitin el pagament únic els beneficiaris dels ajuts previstos al Reial Decret-llei per la indústria intensiva en consum de gas i pel sector del transport. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top