Les claus de la nova llei de famílies

Com molts ja sabeu, 2023 està sent un any de gran canvi normatiu i -com no podia ser d'una altra manera- el primer trimestre ha finalitzat amb grans novetats. El Consell de Ministres va aprovar fa ja unes setmanes l'avantprojecte de la nova Llei de Famílies i amb ella hem pogut observar canvis importants en matèria laboral amb la finalitat de conciliar la vida personal, laboral i familiar.
Com veiem per l'exposició de motius d'aquesta, aquesta Llei té l'objectiu d'ampliar la protecció social de les famílies més vulnerables, així com el dret a conciliació de les famílies i reconèixer els nous models de família que han anat sorgint sobretot en aquests últims anys. Per tant, ens trobem davant una normativa que ens porta modernització sobre l'anterior sistema de protecció social i familiar, que ja veiem que evoluciona a marxes forçades des de ja fa un temps i que demanava a crits una modernització del sistema jurídic en general.

Des del grup TAX Economistes i Advocats intentarem avui enumerar-vos les principals novetats d'aquesta Llei (pendent de la seva publicació al BOE):

1. NOU SISTEMA DE PERMISOS RETRIBUÏTS

S'afegeixen a aquesta normativa dos permisos retribuïts nous, que al còmput total sumarien 9 dies a l'any per treballador.

  • Permís retribuït de 5 dies per a casos “d’accident o malaltia greu o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs” tant del cònjuge, parella de fet o parents de segon grau. Recordem que segon grau afectaria avis, nets o germans.
  • Permís retribuït de 4 dies per a causes de “força major”, aquests equivalen a motius familiars urgents o causes d'origen imprevisible, com, per exemple, una trucada de l'escola perquè el fill es troba malament i cal anar a buscar-lo. Cal especificar que aquest tipus de permís sí que es podrà gaudir per hores.

2. PERMÍS PARENTAL DE 8 SETMANES

  • Permís que de moment s'avança per part del Govern que no seria retribuït, però que permetrà a les famílies a gaudir de 8 setmanes de permís fins que els nens tinguin 8 anys. Aquest permís anirà en ascens passant de 6 setmanes en 2023 a 8 setmanes en 2024. El mateix podria ser gaudit com l'actual permís per naixement, de manera contínua o discontínua i a temps complet o parcial.

3. PERMÍS DE 15 DIES PER PAREJA DE FET

  • Les parelles de fet podran gaudir ara sí i després de molt temps dels 15 dies de permís en les mateixes condicions que fins ara feien els matrimonis. L'objectiu és anar acostant a poc a poc les noves formes de relació i igualar-les als matrimonis en igualtat de condicions, tant per a prestacions, indemnitzacions, permisos etc.

4. DEDUCCIÓ FISCAL

  • Deducció de 100 euros al mes en forma de deducció fiscal, també ampliada en l'actualitat a les mares que es trobin en desocupació o com a mínim tinguin una carència de 30 dies cotitzats a la Seguretat Social.

5. PERMÍS DE 32 SETMANES FAMÍLIES MONOPARENTALS

  • Si bé és cert que aquest permís no apareix a la nova Llei de Famílies, si que ens sembla interessant remarcar que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya, ha reconegut no fa molt l'acumulació de 32 setmanes de permís per naixement, a una família monoparental.

Haurem d'esperar a la publicació al BOE i a l'entrada en vigor del mateix que ja es va notificar que seria als 20 dies de la publicació de la LleiI en aquest, per a veure si rectifiquen alguns dels aspectes esmentats anteriorment, però en principi la nova Llei de Famílies porta sota el braç una sèrie de canvis normatius que segur modernitzaran l'actual normativa -sobretot laboral- espanyola.

 

Amanda Riera

ariera@tax.es

Assessora Laboral de TAX Barcelona

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top