L'empresa haurà de pagar el permís de 4 dies per força major

El Reial decret llei 5/2023 va introduir nous permisos laborals a l'Estatut dels treballadors, entre ells, el permís per força major. Es tracta d'un permís de fins a quatre dies a l'any que dona dret a absentar-se del treball per causa de força major per a la cura de familiars o convivents. El treballador@ ha d'acreditar motius urgents i de caràcter esporàdic relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

Aquest permís ha de ser retribuït per l'empresa?

La recent sentència 19/2024, de 13 de febrer, conclou que les hores es retribueixin sense necessitat que existeixi conveni o pacte que així ho contempli.

Aquesta sentència suposa un fet d'enorme importància perquè per primera vegada es fa una interpretació sobre el caràcter retribuït o no d'un nou permís. Així, es fixa que la persona treballadora que faci ús del permís per força major tindrà dret a una retribució, que haurà de pagar la seva empresa.

Necessites assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top