LEGALITZACIÓ DE LLIBRES. EXERCICI 2020

Quan legalitzar els llibres?

El termini per a la legalització de llibres és de quatre mesos després del tancament de l'exercici social, això és, si l'exercici coincideix amb l'any natural, tancat a 31 de desembre de l'any 2020, l'últim dia per a legalitzar els llibres de l'exercici 2020 seria el 30 d'abril de 2021.

 

Només es permet la legalització telemàticament?

Aquest sistema de legalització de llibres en format electrònic i presentació per via telemàtica és aplicable als llibres obligatoris de totes les classes d'exercicis oberts a partir del dia 29 de setembre de 2013, data d'entrada en vigor de la llei.

 

Qui ha de presentar els llibres per a la seva legalització?

La legalització de llibres serà obligatòria per a tots els empresaris, siguin persones físiques o jurídiques, obligats a portar una comptabilitat ajustada a les prescripcions del Codi de Comerç.

No serà aplicable a les unions temporals d'empreses, comunitats de béns, associacions i fundacions.

 

Quins llibres han de ser presentats per a la seva legalització?

Llibres

Tots els llibres que obligatòriament hagin de portar els empresaris:

- Diari.

- Inventaris i Comptes Anuals (inclosa la memòria).

- Actes.

- Registre de Socis o d'Accions Nominatives, segons el tipus de societat.

- Contractes del Soci Únic, en cas de societats unipersonals.

 

Depenent de l'activitat i del detall que es faci del contingut de cada llibre, hauran de presentar-se:

- Diari.

- Inventari i Comptes Anuals.

- Balanços de comprovació (sumes i saldos).

- Inventari.

- Balanços.

- Memòria.

- Major.

- Llibre de Pèrdues i Guanys.

- IVA.

- Factures Emeses.

- Factures Rebudes.

- Detall del Diari.

- Registre d'Accions Nominatives.

- Registre de Socis.

- Llibre d'Actes.

- Llibre de Detall d'Actes.

- Llibre d'Actes del Consell.

- Llibre de Detall d'Actes del Consell.

- Lliuro-Registre de Contractes del Soci Únic amb la Societat Unipersonal.

- Altres.

 

 Què pot passar si alguns llibres de la meva empresa no han estat mai legalitzats?

No serà un impediment per a legalitzar els llibres en aquest exercici.

Podrà legalitzar els llibres d'actes o llibres registres d'accions nominatives o llibres de registres de socis o de llibre contractes de soci únic amb la societat, de l'exercici objecte de presentació, sense que ho estigui l'immediatament anterior o anteriors.

 

Pot rectificar-se un llibre ja legalitzat?

Sí, s'haurà de generar un fitxer de rectificació que inclogui:

- Certificació de l'òrgan d'administració pel qual s’indiqui l'error comès.

- L'arxiu rectificat en el qual constaran les dades correctes.

 

Conseqüències de no legalitzar o de fer-ho fora de termini

L'article 18 de la Llei 14/2013 estableix que tots els llibres que obligatòriament hagin de portar els empresaris es legalitzaran telemàticament al Registre Mercantil abans que transcorrin quatre mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

Des del punt de vista mercantil, juntament amb aquesta obligació no s'ha estipulat cap mena de règim sancionador per la seva falta de legalització o per l'incompliment en el termini, a diferència del que ocorre amb la falta de dipòsit dels comptes anuals.

L'article 200 de la Llei General Tributària contempla com una infracció greu l'incomplir obligacions comptables i registrals, la qual cosa portaria aparellat una sanció de 150 o 300 euros.

Portar una comptabilitat ordenada, sense retards substancials i si s'han complert les obligacions fiscals, no eximeix de realitzar la legalització telemàtica dels llibres en el Registre Mercantil.

La legalització de llibres dóna valor al contingut dels mateixos a efectes probatoris a l'hora de defensar una postura o operació davant els tribunals. Si els llibres no han estat legalitzats, el contingut dels llibres ha pogut ser alterat i per tant no tindrien valor probatori.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web

Accepto
Com configurar
  Top