Dret Mercantil

Vols constituir una societat? Tens pensat fer una reorganització a nivell de grup? Dubtes sobre com realitzar alguna operació societària? A Tax Legal som especialistes en dret de societats. Els nostres serveis engloben:

  • Constitució i redacció d’estatuts de tot tipus de societats i entitats mercantils.
  • Assessorament i redacció de clàusules estatutàries especials i d’acords entre socis.
  • Convocatòria i assistència a juntes generals de societats, de reunions d’òrgans d’administració i redacció de les actes corresponents.
  • Modificacions i operacions societàries: ampliacions i reduccions de capital, trasllats de domicili, canvis de denominació social, modificacions de l’objecte social, transformacions, fusions, escissions, dissolucions i liquidacions, etc.
  • Compravendes d’accions i participacions, separacions de socis i canvis d’òrgans d’administració per cessament o renúncia, atorgament de poders.
  • Assessorament i reorganització de grups d’empreses mitjançant la constitució i creació de societats holding, aportacions d’actius i activitats, etc.

 

També s’inclou dins d’aquesta àrea l’assessorament i la contractació mercantil:

  • Celebració, modificació, rescissió i resolució de convenis i acords en l’àmbit de l’empresa: comissió, agència, franquícia, distribució, compravenda i arrendament d’indústria, dipòsit i préstec mercantil, intermediació, col·laboració comercial i altres.
  • Qüestions derivades de la propietat intel·lectual (drets d’autor) i industrial (patents i marques) de l’empresa, així com aspectes relatius a la competència comercial entre empreses.
  • Intervenció en diferents fases de la planificació a l’empresa familiar, des de les primeres entrevistes amb l’empresari i la família, la recollida de dades i informació, fins a la redacció i subscripció del pla de successió i/o protocol familiar.

 

A TAX t’ajudem a regular i dotar de seguretat jurídica la teva organització corporativa i les relacions professionals i econòmiques entre la família i l’empresa. Contacta’ns per a més informació.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top