L'Agència Tributària amplia els terminis de pagament dels deutes tributaris fins als 24 mesos

Com vam informar al seu moment, a partir del 15 d'abril, s'amplia de 30.000€ a 50.000€ el límit exempt d'aportar garanties per a sol·licitar ajornaments. Doncs bé, a part d'aquesta mesura, el 5 d'abril, l'Agència Tributària va confirmar que s'amplien els terminis màxims de pagament per a les sol·licituds d'ajornament sol·licitades també a partir del 15 d'abril:

  • Per a les persones físiques, els terminis s'eleven de 12 a 24 mesos
  • Per a les persones jurídiques, els terminis s'eleven de 6 a 12 mesos

Aquesta flexibilització dels terminis de pagament també és per als supòsits de sol·licitud d'ajornament per sobre dels 50.000 € i que per tant requereixin aportació de garanties:

  • Per als casos en què s'aporti un aval bancari o assegurança de caució, els terminis s'eleven de 36 a 60 mesos.
  • Per als casos en què s'aporti un immoble urbà sense càrregues, els terminis s'eleven de 24 a 36 mesos.

Altres novetats importants:

  • A partir d'ara s'acceptarà com a garantia aquells béns immobles urbans que sí que tinguin càrregues prèvies quan, descomptant aquestes càrregues, l'import superi el 115% del deute.
  • La garantia aportada per un deutor principal, si és suficient, permetrà que es beneficiïn igualment als declarats responsables per derivacions de responsabilitat i als co-obligats al pagament del deute.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX posem al teu servei un equip de professionals fiscals. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top