La Unió Esportiva Olot i TAX aconsegueixen que l’IVA de les entrades i abonaments dels socis sigui del 10% en comptes del 21%

El Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) ha resolt a favor de la UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD la reclamació economicoadministrativa interposada pel que fa l’IVA a aplicar a la venda d’entrades i abonaments dels socis, al determinar que l’espectacle esportiu tant a Segona Divisió B com a Tercera Divisió s’ha de considerar de caràcter aficionat.

D’aquesta manera, el TEARC conclou que el tipus d’IVA a aplicar és el tipus reduït del 10%, considerant que el tipus general del 21% només s’ha d’aplicar a la Primera i Segona Divisió A de futbol.

És una resolució que acaba essent rellevant i de vital importància per tot el futbol aficionat ja que a partir d’ara els clubs tindran la seguretat d’aplicar de manera correcta l’IVA corresponent i en els casos que pertoqui fer les actuacions que corresponguin perquè es recuperi l’IVA ingressat de més, que sempre beneficiarà al soci o aficionat ja que acaba essent el consumidor final.

Fins ara, l’Administració d’Hisenda considerava que el fet de tenir alguna fitxa de jugador professional en la plantilla de l’equip, ja comportava que l’espectacle es considerés de caràcter professional, mentre que el TEARC conclou que correspon al Consell Superior d’Esports la qualificació d’un esport com a professional, sense perjudici de que alguns jugadors tinguin llicències professionals donant la raó i estimant la reclamació economicoadministrativa interposada per la Unió Esportiva Olot.

El despatx que ha portat la defensa del procediment és TAX ECONOMISTES I ADVOCATS.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top