La teva empresa triga més de 60 dies a pagar a un autònom? No podràs accedir a ajuts públics

Les mesures per a lluitar contra la morositat que inclou la Llei “Crea y Crece” estipulen que les empreses que no compleixin els terminis de pagament establerts no podran accedir a una subvenció pública (estatal, autonòmica o local). 

Fins ara, les empreses eren penalitzades si tenien deutes amb Hisenda o la Seguretat Social, i a partir d’ara també ho seran si no paguen a temps a un proveïdor, per exemple, a un autònom

 

Quines conseqüències té pels autònoms?
Amb aquesta llei s’elimina als autònoms del segon pla on es trobaven, ja que fins ara les empreses es podien demorar el temps que volguessin abans de pagar-los. D’aquesta manera també s’ajudarà als autònoms a lluitar contra la manca de liquiditat

Els autònoms i els deutes que es contreguin amb ells, davant la llei, seran vistos al mateix nivell que els que una empresa pugui tenir amb Hisenda o la Seguretat Social. 

 

Com es controlen els pagaments de les empreses?
L’Observatori Estatal de la Morositat Privada, realitza un seguiment i anàlisi de les dades dels terminis de pagaments i promou bones pràctiques. També publica anualment un llistat d’empreses moroses


Tens dubtes? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top