L’1 de octubre entra en vigor el CBAM: nou peatge fiscal al CO2

Què és el CBAM?

El CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) és un impost ambiental que gravarà les importacions de productes d'indústries intensives en carboni provinents de països fora de la Unió Europea (UE).

L'objectiu és combatre el canvi climàtic i reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Per a aconseguir-ho, la UE pretén que, igual que les empreses europees assumeixen el cost de les seves emissions mitjançant el sistema de drets d'emissió, els productes importats també tinguin un cost associat a la seva petjada de carboni.

D'altra banda, la UE busca descoratjar la deslocalització de la producció a països amb polítiques climàtiques menys estrictes en augmentar els costos de producció fora de la UE.

Quins productes gravarà?

Inicialment, el sistema s'aplicarà a productes com a ciment, alumini, fertilitzants, producció d'energia elèctrica, hidrogen, ferro i acer, amb plans d'expandir-ho a més productes en el futur. Afectarà a totes les importacions, excepte les procedents d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa (països que segueixen el Sistema Europeu de Comerç d'Emissions).

Quan entra en vigor el CBAM?

A partir de l'1 d'octubre, les empreses importadores tindran l'obligació de recopilar informació dels seus proveïdors i transmetre-la a la Comissió Europea a través de declaracions trimestrals.

Com es calcula el CBAM?

La informació recopilada per les empreses importadores inclourà detalls com el lloc de fabricació del producte o matèria primera, el sistema o tecnologia utilitzats en la producció, el nombre d'emissions generades i, si el país d'origen té polítiques de preus de drets d'emissió, informació sobre aquestes polítiques i els seus costos.

Amb aquesta informació, es calcularà quant haurà de pagar l'empresa importadora per portar aquests productes a la UE, tenint en compte la diferència en els costos de producció en comparació amb la producció dins de la UE, que generalment és més alta. Si el país d'origen ja aplica un recàrrec per emissions, l'empresa importadora podrà descomptar-lo en la seva declaració.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX t'oferim servei d'assessorament fiscal i comptable, així com en la internacionalització d'empreses. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top