Ja pots sol·licitar la visa nòmada digital a Espanya

Amb l'entrada en vigor de la Llei de Startups, el visat espanyol per a nòmades digitals i emprenedors passa a ser una realitat. La nova normativa regula un nou permís de residència per a estrangers no comunitaris que treballen de manera remota des d'Espanya. Aquesta iniciativa vol ser un incentiu per a atreure a emprenedors, inversors i treballadors qualificats, sense la limitació de tres mesos d'un visat de turista convencional.

Què és un nòmada digital?

La Llei de Startups defineix nòmada digital com a “persones amb feines que els permeten treballar en remot i canviar de residència de manera habitual”.

Qui pot sol·licitar aquest permís?

Està pensat per a treballadors extracomunitaris, que siguin:

 • Treballadors per compte aliè contractats per una empresa estrangera que els permeti desplaçar-se i teletreballar des d'Espanya.
 • Treballadors autònoms amb clients internacionals o ingressos d'activitats en línia, sempre de fora d'Espanya.

Recorda que els ciutadans de la Unió Europea ja poden treballar a Espanya a distància fins a sis mesos i posteriorment pot prolongar la seva estada sol·licitant el NIE com a resident.

Què soluciona aquest permís de residència a Espanya per a estrangers no comunitaris?

Fins avui, els treballadors estrangers no europeus que volien viure a Espanya però continuar treballant per a una empresa a l'estranger havien de sol·licitar un visat no lucratiu per a poder residir a Espanya. Aquest visat però no era vàlid per a treballar.

El visat per a nòmades digitals ve a solucionar aquesta situació. És un permís de residència extensible a 5 anys que permet a ciutadans estrangers de fora de la Unió Europea viure i treballar des d'Espanya de manera remota exercint activitats com a nòmada digital.

Quins avantatges té la visa per a nòmades digitals?

 • Es pot sol·licitar un visat d'un any des del propi país d'origen. Una vegada a Espanya, és possible ampliar la vigència a tres anys.
 • Disponible en 20 dies. Si hi ha silenci administratiu i no s’obté resposta en el termini de 20 dies, la sol·licitud es considera aprovada.
 • És possible aconseguir la residència permanent després de cinc anys com a teletreballador a Espanya.
 • Permet incloure al cònjuge i fills a la mateixa sol·licitud, podent així viure al costat de la família a Espanya i poder desplaçar-se per tota la Unió Europea amb total llibertat.

Quins requisits cal complir?

 • Disposar d'un mínim de 26.000€. Per cada familiar addicional s'haurà de disposar de 9.000€ extres.
 • Els ingressos obtinguts a Espanya o procedents d'empreses espanyoles no poden representar més del 20% del total.
 • Demostrar una experiència mínima de tres anys relacionada amb el treball a desenvolupar o bé amb títol acadèmic com a graduat o postgrau universitari o en un centre de reconegut.
 • Disposar d’assegurança de salut amb cobertura total a tot Espanya que no tingui mancances ni copagaments (no són vàlids les assegurances de viatge).
 • Certificat mèdic que indiqui que no es pateix cap malaltia que pugui tenir repercussions greus per la salut pública.
 • En cas dels familiars haurà d'acreditar-se el vincle familiar (certificat de matrimoni o naixement).
 • No tenir antecedents penals ni prohibida l'entrada a Espanya. És necessari aportar un certificat d'antecedents penals legalitzats amb una validesa mínima de 90 dies, a més de signar una declaració responsable de la inexistència d'antecedents penals en els últims cinc anys.

Requisits per a treballadors per compte aliè:

 • L'empresa o empreses per a les quals treballi han d'estar situades fora d'Espanya i han d'haver estat funcionant com a mínim des d'un any abans de la sol·licitud. S'haurà de mostrar les escriptures de constitució de l'empresa.
 • Carta de l'empresa contractant acreditant que accepta el teletreball a Espanya i que expressament li autoritza a això.
 • Contracte laboral de com a mínim un any de durada.
 • Demostrar que ha estat treballant per a l'empresa com a mínim des dels tres mesos anteriors a la sol·licitud del visat, mostrant les nòmines dels últims tres mesos.

Requisits per a autònoms:

 • Estar treballant com a mínim per a una empresa estrangera mitjançant un contracte que assenyali la possibilitat de treballar a distància.
 • Demostrar haver tingut una relació professional independent amb els seus clients com a mínim des dels tres mesos previs a la sol·licitud del visat.

Necessites assessorament fiscal o laboral per a la teva empresa?

A TAX som una assessoria amb més de 50 oficines repartides per tota Espanya, a més de col·laborar amb partners a les principals capitals mundials. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top