Ja pots consultar l’impost sobre les emissions de CO2 (Catalunya)

L’Agència Tributaria de Catalunya va publicar l’1 de maig el padró provisional de vehicles que tributen per l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i tramesa de díptic informatiu – exercici 2021. 

Els contribuents poden consultar les dades del seu vehicle o vehicles i la quota que han de pagar a la seu electrònica de l’ATC, accedint-hi amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular.
En cas que les dades no siguin correctes, s’hi podran presentar al·legacions fins al 3 de juny. A partir de l’1 de setembre del 2022 es podrà consultar el padró definitiu de vehicles que tributen per l’impost. 

 

Què és l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica?

 • És un impost verd, creat l’any 2017, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa. 
 • Grava les emissions de CO2 dels vehicles pel seu impacte directe en l’efecte hivernacle i l’escalfament global i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de les persones. 

 

Qui l’ha de pagar?

 • Les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2021 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). 
 • Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2021, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya. 

 

Com es pot pagar?

 • Amb pagament domiciliat: s’efectuarà un càrrec en compte a partir del 7.11.2022. Si es domicilia el pagament abans del 15 de juliol, s’obté una bonificació del 2%.
 • Si no s’ha domiciliat el pagament: Si ja van tributar l’any anterior, de l’1 al 20.11.2022. Els vehicles de nova tributació han de pagar segons la data que s’identifiqui a la notificació que rebran. 
  • A la seu electrònica de l’ATC: amb Bizum, targeta de crèdit o càrrec en compte. També s’hi pot accedir a través del codi QR de la carta de pagament notificada. 
  • Al telèfon 012: pagament automatitzat amb targeta de crèdit. 
  • A l’ATC us truca (tel. 93 551 51 51): pagament assistit amb targeta de crèdit o càrrec en compte. 
  • En entitats financeres col·laboradores (vegeu-ne la llista a atc.gencat.cat/bancs)
  • A les oficines de Correus: pagament amb gir postal (cost 1,95€)
  • A totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia: pagament assistit amb targeta de crèdit o càrrec en compte. 

Per a més informació, pots visitar el web impostco2.gencat.cat  

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top