Ja es poden demanar els ajuts per a sales de cinemes (Catalunya)

S’han publicat subvencions a les sales d'exhibició cinematogràfica per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020.

Aquestes subvencions tenen com a  objecte contribuir econòmicament a compensar les pèrdues per la impossibilitat de recaptació corresponent al rendiment de taquilla de les sales d'exhibició cinematogràfica del territori de Catalunya a causa del tancament forçós per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

 

Qui pot demanar aquest ajut?
Les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició Cinematogràfica o audiovisual.

S'entén per sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d'acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sens perjudici que s'hi puguin programar altres continguts.

El període subvencionable i de referència per determinar la quantia de la subvenció és del 14 al 30 de març de 2020.

 

Quan es pot demanar aquest ajut?
El període per a presentar les sol·licituds és del 9 al 29 de març del 2021, ambdós inclosos.

 

Quin és l’import de l’ajut?
L'import de la subvenció ha de ser equivalent al 65% del rendiment de taquilla de la sala d'exhibició cinematogràfica que hagi facturat més de 3.000,00 euros durant el període de referència que s'estableixi a la convocatòria o al 100% del rendiment de taquilla de la sala d'exhibició cinematogràfica que hagi facturat menys de 3.000,00 euros durant el període de referència que s'estableixi a la convocatòria. En qualsevol cas, la quantia màxima de la subvenció és de 50.000,00 euros per cada sala d'exhibició cinematogràfica.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top