IRPF. Recupera la deducció per maternitat

Si ets dona treballadora (per compte propi o aliè) amb fills menors de tres anys, pots deduir-te al teu IRPF fins a 1.200 € a l'any.

Novetat en 2023

Des de l'1 de gener de 2023, s'amplia aquesta deducció per a fer-la accessible no sols a les mares treballadores sinó a les que percebin pensions contributives o assistencials per desocupació.

Com s'aplica la deducció?

Durant la crisi sanitària de la COVID-19, les mares treballadores afectades per un ERTO de suspensió no van poder practicar la deducció per maternitat pels mesos en què el contracte de treball va estar suspès o bé van haver de retornar l'abonament anticipat d'aquesta deducció.

A la mateixa situació es van trobar aquelles mares treballadores autònomes que van suspendre la seva activitat econòmica.

Doncs bé, has de saber que arran d'aquesta recent modificació, la norma permet aplicar amb caràcter retroactiu per als exercicis 2020, 2021 i i també per al 2022 la deducció a la qual no van tenir dret per estar en situació de desocupació.

Com pots recuperar aquesta deducció?

Per fer-ho no es necessitarà rectificar les declaracions d'aquests exercicis sinó incorporar de manera separada, a la propera declaració de la Renda de 2022, les deduccions no practicades.

I en el cas en què ja haguessis aplicat de manera efectiva la deducció, s'entendrà regularitzada la teva situació.

Si vas estar afectada per un ERTO de suspensió arran de la pandèmia i no vas poder aplicar la deducció per maternitat, recupera aquests imports a la teva Renda de 2022.

Necessites assessorament per a realitzar la declaració de la Renda?

A TAX comptem amb un equip d'experts a les àrees fiscal, laboral i legal. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top