IRPF. La reducció del 40% per tots els plans

Arribat el moment de la jubilació, el rescat de les aportacions realitzades a plans de pensions es pot realitzar en forma de renda, de capital o bé de manera mixta. 

 

Impacte
Recorda que el rescat en forma de capital tindrà un impacte significatiu en la teva declaració de la Renda a l’haver d’integrar aquestes quantitats cobrades de cop com a rendiments del treball. 

 

Reducció
No obstant, els cobraments que procedeixin d’aportacions realitzades abans del 31-12-2006 podran gaudir d’una reducció del 40% quan s’incorporin al teu IRPF (Disposició transitòria 12º de la LIRPF)

 

Termini
Per tal de gaudir d’aquesta reducció, el cobrament s’ha de realitzar o bé en el mateix exercici en què passi la contingència o bé en els dos exercicis següents. 

 

Més d’un pla
Però, què passa si tens més d’un pla al qual podria aplicar aquesta reducció?
Per la DGT únicament podries gaudir de la reducció un únic any, podent escollir quin d’ells. És a dir, si volguessis cobrar en forma de capital dos plans de pensions en dos exercicis diferents, només en un d’ells hi podries aplicar la reducció. 

 

Criteri erroni
Doncs bé, el TEAC ha acabat corregint aquest restrictiu criteri d’Hisenda permetent aplicar la reducció a totes les quantitats cobrades en forma de capital en l’exercici de la contingència o en els dos següents. 

Si és el teu cas i tens dos o més plans de pensions als quals podries aplicar la reducció, minora al màxim el cost fiscal de la teva Renda al rescatar en forma de pagament únic cobrant cada un dels plans en exercicis diferents. D’aquesta manera, a més d’aplicar la reducció de 40% a cada un, diferiràs la tributació i reduiràs la progressivitat de l’impost.

Si vas actuar d’acord amb el criteri d’Hisenda i no vas aplicar la reducció en algun dels plans de pensions cobrats en forma de capital, rectifica la teva declaració de la Renda sol·licitant devolució d’ingressos indeguts si l’exercici encara no ha prescrit. Hisenda t’haurà de donar la raó assumint el criteri del (TEAC resolució de 24-10-2022). 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top