Ingrés de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 2024

El Departament de Recaptació de la AEAT ha establert el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’IAE relatius a les quotes nacionals i provincials de l’any 2024.

Informa’t del termini d’ingrés de les quotes nacionals i provincials de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

T’informem del termini per a ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) de l’exercici 2024, comprèn des del dia 16-09-2024 al 20-11-2024, ambdós inclosos segons Resolució del 31 de maig del 2024 (BOE del 12 de juny del 2024).

El cobrament s’haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent.

Atenció! Tot i que no rebis la carta de pagament, la teva empresa segueix obligada a realitzar el pagament en les dates indicades (al tractar-se d’un impost que es recapta per rebut, Hisenda no està obligada a notificar-ho de manera fefaent cada any). Si no ho pagues o es demora, t’exigiran els corresponents recàrrecs de constrenyiment.

Recorda que l’IAE és l’impost que grava l’activitat econòmica, ja sigui empresarial, professional o artística, que es realitza a Espanya. Tant si ets autònom com si tens una societat, aquest impost t’afecta. És habitual rebre una notificació d’inspecció en relació amb l’IAE i des de TAX et podem ajudar en aquest procés:

  • Revisió i actualització dels elements tributaris que composen l’impost per adequar-lo a les activitats reals de l’empresa.
  • Identificació de possibles bonificacions aplicables.
  • Gestió integral de tots els tràmits.

Des del moment en què rebis la proposta de regularització inicial per part de l’organisme inspector, disposes de 15 dies hàbils per a presentar al·legacions.

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top