Ingrés de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) 2023

Informa’t del termini d’ingrés de les quotes nacionals i provincials de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

T’informem del termini per a ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) de l’exercici 2023, comprèn des del dia 15-09-2023 al 20-11-2023, ambdós inclosos segons Resolució del 25 de maig del 2023 (BOE d’1 de juny del 2023).

El cobrament s’haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent.

En el supòsit que no hagis rebut el document de pagament o s’hagi extraviat, podràs efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la delegació o l’administració de l’Agència Estatal que correspongui, prèvia sol·licitud. Et recordem que s’ha de sol·licitar cita amb antelació.

Recorda que l’IAE és l’impost que grava l’activitat econòmica, ja sigui empresarial, professional o artística, que es realitza a Espanya. Tant si ets autònom com si tens una societat, aquest impost t’afecta. És habitual rebre una notificació d’inspecció en relació a l’IAE i des de TAX et podem ajudar en aquest procés:

  • Revisió i actualització dels elements tributaris que composen l’impost per a adequar-lo a les activitats reals de l’empresa.
  • Identificació de possibles bonificacions aplicables.
  • Gestió integral de tots els tràmits.

 

Des del moment en què reps la proposta de regularització inicial per part de l’organisme inspector, disposes de 15 dies hàbils per a presentar al·legacions.

 

IMPORTANT PER A SECTOR HOSTALERIA

El TS ha declarat que les empreses d’hostaleria poden reduir la seva quota de l’IAE pel temps que van paralitzar la seva activitat durant la pandèmia sense que es precisi provar en particular la paralització o tancament de l’empresa, no posar en coneixement de l’Administració aquesta circumstància, doncs ambdues deriven directament de la llei i s’imposa com a conseqüència de les mesures sanitàries.

En tres sentències del 30 de maig del 2023, recursos de cassació nº 2323/2022, 1602/2022 i 2961/2022, el Tribunal Suprem declara que les empreses que es dediquen a l’activitat de l’hostaleria i restauració i totes aquelles altres que van haver de paralitzar la seva activitat, tancant les seves instal·lacions, com a conseqüència d’allò ordenat al Reial Decret 463/2020, del 14 de març, que va declarar l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 -article 10, apartats 1r i 4t, es poden beneficiar d’una reducció en la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que exigeixen els Ajuntaments, proporcional al temps en què van patir aquesta paralització total.

Això suposa una rebaixa de la part proporcional de la quota en funció del temps que l’empresa hagués deixat de realitzar la seva activitat.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top