Ingrés de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) 2022

T’informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (AIE) de l’exercici 2022, comprèn des del dia 15-09-2022 al 21-11-2022, ambdós inclosos.

El cobrament s’haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent. 

En el supòsit que no hagis rebut el document de pagament o que s’hagi extraviat, podràs efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la delegació o l’administració de l’Agència Estatal que correspongui, prèvia sol·licitud. Et recordem que cal sol·licitar cita amb antelació.

Recorda que l’IAE és l’impost que grava l’activitat econòmica, ja sigui empresarial, professional o artística, que es realitza a Espanya. Tant si ets autònom o tens una societat, aquest impost t’afecta.  És habitual rebre una notificació d’inspecció en relació a l’IAE i des de TAX et podem ajudar en aquest procés:

  • Revisió i actualització dels elements tributaris que composen l’impost per adequar-lo a les activitats reals de l’empresa.
  • Identificació de possibles bonificacions aplicables.
  • Gestió integral de tots els tràmits.

Des del moment que reps la proposta de regularització inicial per part de l’organisme inspector, disposes de 15 dies hàbils per presentar al·legacions. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top