Ingrés de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) 2021

Informa’t del termini d’ingrés de les quotes nacionals i provincials de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

 

T’informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (AIE) de l’exercici 2021, comprèn des del dia 16-09-2021 al 20-11-2021, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 13 de juny del present (BOE 10-06-2021).


La resolució estableix que el cobrament s’haurà de realitzar a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent. 


En el supòsit que no hagis rebut el document de pagament o que s’hagi extraviat, podràs efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la delegació o l’administració de l’Agència Estatal que correspongui, prèvia sol·licitud. Et recordem que cal sol·licitar cita amb antelació.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top