I.SOC. Deduccions. Retorn al passat

Al juny de 2022 la DGT, seguint el criteri del TEAC, va emetre un parell de consultes vinculants (V1510-22 i V1511-22) a través de la quals limitava les opcions per a aplicar a l'I.SOC. les deduccions generades en exercicis anteriors al de la seva consignació a la declaració.

D'acord amb aquelles consultes, l'empresa que no hagués consignat una deducció en el model 200 de l'exercici en el qual es va generar només podria aplicar-la instant la rectificació del model 200 d'aquell període i no, tal com es venia admetent de manera pacífica fins llavors, mitjançant la inclusió d'aquesta deducció en la declaració d'un exercici posterior limitant, per tant, la recuperació de deduccions als períodes no prescrits.

Així, si una societat no havia consignat una deducció generada al 2020, no podria recuperar-la consignant-la directament en la declaració d'un exercici posterior si no que havia de fer-ho mitjançant la sol·licitud de rectificació del model 200 de l'exercici 2020.

Ara bé, si es tractés d'una deducció generada al 2016, no hi hauria la possibilitat de recuperar-la atès que aquest exercici ja estaria prescrit.

Com afecta a les deduccions per r+D+i?

Aquesta limitació en la recuperació de deduccions restringeix especialment les deduccions en I+D+i (en aquest article t’expliquem que són) pel caràcter pluriennal que defineix a molts d'aquests projectes, el retard en l'obtenció dels informes pertinents i la quantificació dels imports definitius.

Bones notícies. Tornada a la situació anterior

Doncs bé, arran de la situació creada per aquests canvis de criteri es va plantejar un recurs de cassació que acaba de resoldre el TS (TS 24/10/2023).

A la seva sentència, el TS determina la validesa del criteri mantingut per la DGT previ a les consultes de juny de 2022.

Per tant, es fa perfectament possible la recuperació de deduccions a través de la seva acreditació en les declaracions d'exercicis posteriors al de la seva generació sempre que, evidentment, no s'hagués excedit el termini màxim establert en elles (10, 15 o de fins a 18 anys per a les deduccions en I+D+i).

Així, si l'empresa no va consignar en la seva declaració de 2016 la deducció per I+D+i generada aquest any, disposarà fins a la declaració de 2024 per a fer-ho.

D'aquesta manera s'eviten, a més, les conseqüències de la interrupció de la prescripció i els costos propis que suposa el procediment de sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació.

Busques assessorament fiscal per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top