Hisenda redueix els mòduls de l'IRPF per a agricultors i ramaders

El 17 d'abril el Ministeri d'Hisenda va publicar en el BOE les reduccions que s'acullen al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), conegut com a sistema de mòduls.

Qui es podrà beneficiar d'aquesta reducció?

Activitats agrícoles, ramaderes i forestals, de l'exercici 2023, malgrat que la campanya de la renda va començar fa dues setmanes. S'estima que beneficiarà a 800.000 treballador@s a Espanya.

La mesura dona resposta a la situació de sequera i altres circumstàncies van ser un problema per a la rendibilitat de moltes de les explotacions agrícoles i ramaderes.

Quin percentatge de reducció s'aplica?

El govern eleva del 10% al 15% la reducció general sobre el rendiment net d'aquests mòduls per a les activitats d'agricultors i ramaders.

També se li concedeix una reducció addicional en els índexs de rendiment a aquelles activitats que hagin sofert circumstàncies excepcionals com a incendis o inundacions.

El decret inclou un annex amb les diferents quanties de reducció en funció de la zona i el cultiu. Les reduccions per a la declaració de la renda de 2023 per al sector agrícola són de 0,26 a 0,13 per als cereals i lleguminoses, productes de l'olivera (de 0,26 a 0,13), raïm per a vi amb D.O (de 0,26 a 0,22), raïm per a vi amb D.O (de 0,26 a 0,18) i per a les castanyes (de 0,16 a 0,05).

Mentre que per a les activitats del sector ramader la reducció per a boví de carn extensiu passa de 0,13 a 0,09, boví de cria extensiu (de 0,26 a 0,18), oví i caprí de carn extensiu (de 0,13 a 0,09), porcí de carn extensiu (de 0,13 a 0,09), porcí de cria extensiu (de 0,26 a 0,18) i apicultura (de 0,26 a 0,13).

Reduccions especials per a alguns sectors:

S'aproven també reduccions específiques, que són del 80% per a les castanyes, 50% per als cereals, lleguminoses, olivar i apicultura; i del 20% per al raïm de vinificació i sectors ramaders de producció extensiva.

A més, permet que els declarants en estimació objectiva agrària de l'IRPF puguin minorar el rendiment net previ un 35% per la gasolina agrícola (gasoil B) i un 15% per la compra de fertilitzant.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top