Hisenda i Finances de la Diputació Guipuscoana: devolucions de la Renda 2019

Qui pot demanar devolucions d’impostos pagats a la Renda 2019?
Els autònoms de Guipúscoa que hagin tancat l’any 2020 amb pèrdues.

 

Quin és el termini per a demanar devolucions?
Es poden demanar entre l’1 de gener i el 15 de febrer.

 

Quan es realitzaran les devolucions?
El departament d’Hisenda i Finances de la Diputació Guipuscoana realitzarà les devolucions una vegada s’hagi tancat el termini per a demanar-les, durant el mes de febrer.

 

Com demanar les devolucions?
S’ha habilitat el sistema carry-back que està disponible al web de la Hisenda foral. L’únic camp de la sol·licitud que cal omplir és el dels rendiments negatius en activitat 2020. La resta de les dades s’obtindran de la declaració d’IRPF del 2019 i, per tant, s’ompliran de manera automàtica.


Aquest sistema permet el càlcul automàtic de la deducció que el contribuent pot aplicar el 2019 i les rendes a integrar el 2020.

 

Com s’ha de presentar la sol·licitud?
La sol·licitud s’ha de presentar per via telemàtica. Serà necessària una autenticació (B@KQ, signatura electrònica o clau operativa) i s’enviarà a través de la plataforma ZergaBidea, de la Hisenda foral.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top