Hisenda exigirà a les empreses tecnològiques que geolocalitzin als seus usuaris per calcular la taxa Google

El BOE-A-2021-9559, publicat ahir 9 de juny, detalla la Llei de l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals, impost enfocat a les grans empreses tecnològiques conegut com a taxa Google. Així, fixa les regles de localització dels dispositius dels usuaris per a poder calcular millor el que ha de pagar cada companyia a Hisenda. Les empreses que han de pagar aquest impost hauran de localitzar els dispositius dels usuaris en territori espanyol, segons la modificació de la llei de la taxa Google.

 

Què grava l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals?
Es centra en quatre serveis digitals:

  • La publicitat online.
  • Els serveis d'intermediació en línia en els quals existeixi facilitació de lliuraments de béns o prestacions de serveis subjacents directament entre els usuaris.
  • Altres serveis d'intermediació en línia.
  • Serveis de transmissió de dades.

 

Com s'aplica?
Aquest impost es gravarà a Espanya quan es prestin en territori espanyol i una persona es trobi físicament en ell. D'aquí, que localitzar als receptors sigui necessari.

L'article 5 del BOE assenyala que les tecnològiques "hauran d'establir sistemes o mecanismes interns que els permetin localitzar els dispositius dels usuaris en territori espanyol". S'afirma que el sistema de localització el podran ocupar tercers, estableix el segon punt, i en tot "hauran de captar la IP dels dispositius". Si no és possible, "hauran de captar totes les dades utilitzades per a la localització". Aquesta informació haurà de ser guardada durant el termini de prescripció de l'impost.

En el cas de la publicitat en línia, per exemple, també hauran d'incloure en un registre els ingressos totals derivats dels anuncis a Espanya, el seu nombre d'aparicions en dispositius que es troben en territori espanyol i, sense importar el lloc en què aquests es trobin, les vegades que ha aparegut en qualsevol dispositiu.

D'altra banda, les empreses tecnològiques estaran obligades a detallar en una memòria els mètodes, algorismes i tecnologies utilitzades per a analitzar la subjecció a l'Impost. Aquesta memòria haurà d'estar a la disposició d'Hisenda sempre que ho sol·liciti.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top