Hisenda contra el software comptable de doble ús

El projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal contempla la introducció de mesures contra la producció i utilització de programes comptables coneguts com a “programari de doble ús” que permeten la gestió de dobles comptabilitats o la manipulació dels registres d'activitat econòmica com ara la facturació o l’estoc, per exemple.

L'ús d'aquests programes, majoritàriament utilitzats en negocis que es dediquen a la venda al públic, facilita l'ocultació de vendes, la modificació de tiquets o fins i tot la seva emissió sense que quedi rastre de la venda o del servei prestat en la comptabilitat reduint així la tributació en IVA però també en l'I.SOC. de l'empresa o de l'IRPF de l'autònom que realitza l'activitat.

A fi de perseguir aquest tipus de pràctiques i reduir el frau, la reforma de la LGT prohibirà la producció, comercialització i utilització d'aquests sistemes informàtics i exigirà que aquests comptin amb un certificat que garanteixi que aquests programes utilitzen els formats que s'especifiquin pel Ministeri per a assegurar que no permeten ni comptabilitats “en B” ni l'alteració de les transaccions realitzades.

Així, d'una banda, es sancionarà als productors i comercialitzadors amb 150.000 € per cada tipus de sistema que permeti aquestes pràctiques per cada exercici en què s'hagin realitzat vendes i amb 1.000 € per cada programa comercialitzat sense el degut certificat.

D'altra banda, les empreses i autònoms usuaris de programes de comptabilitat també podran ser sancionats amb 50.000 € per cada exercici en el qual utilitzin programes que no disposin del certificat o programes en els quals aquest certificat hagi estat modificat o alterat.

Tot i que vostè no incorri en aquesta mena d'actuacions fraudulentes, parli amb el seu proveïdor informàtic i asseguri's que els seus programes comptables podran comptar amb la certificació del Ministeri, en cas contrari es podria enfrontar a quantioses sancions.

 

Juli Blasco

jblasco@tax.es

Responsable departament fiscal de TAX Barcelona

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top