He de tenir a la meva empresa un protocol de desconnexió digital?

Què és el protocol de desconnexió digital?
Un protocol de desconnexió digital és un document en el qual es recullen la política interna i les mesures preses per l'empresa per a garantir el dret a la desconnexió digital de tots els seus empleats (presencials, a distància, a jornada completa, a jornada parcial, inclosos directius).

Aquest dret a la desconnexió digital suposa que fora de l'horari laboral, els empleats no tenen l'obligació d'atendre cap tipus de comunicació de l'empresa, tant dels seus superiors com dels seus companys o de clients, i fins i tot poden desconnectar els dispositius electrònics facilitats per l'empresa durant els seus períodes de descans, permisos i vacances (encara que com veurem més endavant, el protocol pot contemplar excepcions justificades en les quals els empleats hauran d'estar localitzables).

Estan obligades les empreses a tenir un protocol de desconnexió digital?
Sí, totes les empreses amb empleats estan obligades a tenir un protocol de desconnexió digital, amb independència de la seva grandària i àrea d'activitat.

Ara bé, que l'empresa hagi de tenir un protocol de desconnexió digital, no implica que els empleats estiguin obligats a complir-lo, encara que sí que se'ls ha d'informar del mateix i conscienciar-los sobre la importància de desconnectar del treball durant els seus períodes de descans i un ús raonable de les tecnologies. Per tant, un treballador pot enviar correus electrònics a l'empresa fora del seu horari laboral sobre algun tema relacionat amb el seu treball, però ha d'assumir que aquests correus no seran contestats fins al dia hàbil posterior (és a dir, que si l'envia un divendres a la nit i a l'empresa no es treballa els dissabtes, no hauria d'esperar resposta fins al dilluns següent).

Quina normativa regula el dret a la desconnexió digital?
El dret a la desconnexió digital i l'obligació d'elaborar i implementar un protocol de desconnexió digital a l'empresa està regulat a les següents normatives:
• A l'article 88 de la LOPDGDD (el dret a la desconnexió digital és un dels drets digitals contemplats i regulats a la Llei de Protecció de Dades)
• A l'article 20 bis de l'Estatut dels Treballadors
• A l'article 18 de la Llei del Treball a Distància

Així mateix, també cal considerar l'article 16.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que estableix l'obligació de l'empresa d'avaluar i gestionar tots els riscos laborals, inclosos els psicosocials, als quals pot conduir l'estar contínuament connectat al treball.

Negociació col·lectiva
La normativa estableix que el protocol de desconnexió digital ha de fer-se prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors, per la qual cosa és necessari negociar amb ells les mesures a adoptar en el protocol.

Si bé és cert que la normativa no estableix que sigui obligatori aconseguir un acord entre la RLT i els representants de l'empresa i aquesta última podria elaborar el protocol de manera unilateral, és recomanable negociar-lo amb els representants dels treballadors.

Sancions per vulnerar el dret a la desconnexió digital
Si en una Inspecció de Treball es detecta la vulneració del dret a la desconnexió digital, l'empresa pot ser sancionada amb diferents quanties, segons la gravetat:
Entre 620 i 6.250 euros per infraccions greus en transgredir els límits fixats a la jornada laboral.
Fins a 40.895 euros per infraccions greus en incomplir la norma de riscos laborals, si es produeixen problemes de salut física o psíquica.
Fins a 187.515 euros per infraccions molt greus per vulneració del dret a la intimitat, si la invasió al treballador és encara més agressiva.

Si vols elaborar el protocol de desconnexió digital per a la teva empresa, des de TAX Economistes i Advocats et podem ajudar. Posa't en contacte amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top