Hauria d’optar per la consolidació fiscal si tinc empreses amb pèrdues i d’altres amb beneficis?

Avantatges:

  • Compensació immediata: Permet la compensació de resultats positius i negatius en el mateix exercici fiscal.
  • Estalvi fiscal: S’eviten avançaments financers importants. A més, no existeixen retencions en les operacions intragrup (com interessos i lloguers).
  • Simplificació administrativa: Les operacions intragrup quedem eximides de certa documentació obligatòria, com el Model 232.

 

Inconvenients:

  • Interrupció de la prescripció tributària: En cas d’inspeccions, la consolidació pot afectar a totes les empreses del grup, estenent els terminis de prescripció.
  • Límits en deduccions calculats a nivell de grup (si bé això pot acabar compensant en la majoria de casos).

 

Moment per a decidir:

La planificació és clau: Per adoptar el règim de consolidació fiscal de manera voluntària, és crucial comunicar-ho a l’Agència Tributària abans de final d’any. Realitzar una anàlisi detallada és essencial, tenint en compte que la societat matriu ha de tenir almenys el 75% de participació a les seves filials.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top