Haig de tenir implantat un pla de LGTBI+ abans del 2 de març de 2024?

La Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, va entrar en vigor el 2 de març de 2023 i va incloure noves obligacions per a les empreses. Aquesta norma es va aprovar amb l'objectiu de promoure la igualtat de les persones LGTBI+ i té repercussions en l'àmbit laboral. En concret, la Llei estableix que totes les empreses de més de 50 treballadors hauran d'implantar un Pla LGTBI+.

Quan entra en vigor?

La Llei donava un termini de 12 mesos a les empreses per a implantar-lo, per la qual cosa el termini finalitza el pròxim 2 de març de 2024.

En què consisteix el Protocol LGTBI+?

Fases del Pla LGTBI+

1.Diagnòstic: A fi d'elaborar un pla de diversitat d'acord amb els criteris de la normativa vigent, haurà d'elaborar-se un diagnòstic que partirà d'una base de recopilació de dades de tipus qualitatiu mitjançant l'enquesta de percepció sobre el col·lectiu LGTBI+.

2.Protocol d'actuació enfront de la discriminació LGTBI+: S'elaborarà un procediment de protecció del col·lectiu LGTBI+ enfront de qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Aquest procediment establirà les pautes d'actuació enfront de qualsevol situació discriminatòria davant la qual ens poguéssim trobar a l'organització.

3.Procediment de Requisits Legals: Aquest procediment haurà de ser present en l'organització a fi de facilitar l'adaptació de les obligacions legals que vagin sent aprovades reglamentàriament.

4.Pla LGTBI+: S'elaborarà un Pla d'actuació i de mesures contra la discriminació del col·lectiu LGTBI+. Aquest Pla de Diversitat haurà de ser negociat amb la RLT en les condicions que s'estableixin reglamentàriament.

Necessites assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top