Gràcies per contactar amb nosaltres. La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del què és responsable TAX BUSINESS DEVELOPMENT SLU (B-55165195). Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a TAX ECONOMISTES I ADVOCATS. C/Alemanya, 14. 17600 Figueres (Girona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a [email protected]

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}