Garantit el pagament en efectiu

Des del passat 28 de maig, la modificació de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris garanteix el pagament en efectiu en qualsevol establiment. 
 

La negativa al pagament en efectiu, es considera infracció?
La negativa a acceptar el pagament en efectiu serà considerada una infracció lleu, tot i que podria passar a ser greu o molt greu sota les següents condicions, entre d’altres: 

  • Aprofitar-se de necessitat de determinats productes o serveis
  • Ser reincident en la pràctica
  • Produir alteracions socials greus, injustificades i previsibles

Quines sancions existeixen?
Si es tracta d’una infracció lleu, les sancions poden anar dels 150 als 10.000 euros. Tot i que poden arribar a quantitats d’entre dues i quatre vegades el benefici il·lícit obtingut. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top