Frau d’IVA al sector d’hidrocarburs: L’Agència Tributària requereix informació a més de 400 gasolineres

Funcionaris de l’Àrea d’Inspecció de l’Agència Tributària s’han personat en més de 400 gasolineres en el marc de l’operació denominada “Fuel”, una actuació d’obtenció d’informació sobre el frau d’IVA al sector dels hidrocarburs.

 

Operació “Fuel”

  • Funcionaris de la AEAT s’han personat en estacions de servei que venen producte de manera continuada a un preu anormalment baix.
  • En l’actuació s’han sol·licitat dades de proveïdors i preus de subministrament, a més d’advertir a aquestes gasolineres de les responsabilitats en què podrien incórrer al comprar carburant a altres minoristes, cosa que està prohibida per la Llei d’Hidrocarburs.
  • Durant els últims anys, l’Agència ha desarticulat nombroses trames de frau en l’IVA al sector i manté obertes diverses investigacions.

 

En concret, els funcionaris de l’Agència han sol·licitat dades en temps real dels proveïdors d’aquestes estacions de servei a l’objecte de detectar possibles societats instrumentals que puguin formar part d’entramats de frau d’IVA al sector.

 

També se sol·licita informació sobre el lloc de procedència del producte, justificants i preus de subministrament, així com mitjans de cobrament al consumidor final. Una vegada rebuda la informació sol·licitada, l’Agència continuarà amb les investigacions pertinents.

 

Quin objectiu tenen les personacions?

Les personacions també tenen per objecte advertir a les gasolineres de les responsabilitats en què poden incórrer si adquireixen el producte a preus notòriament anòmals.

 

S’ha informat a les gasolineres de la prohibició d’adquirir productes a d’altres minoristes, àmbit en el qual se solen posicionar les habituals trames d’IVA del sector d’hidrocarburs.

 

Legislació vigent

La recent modificació de la legislació d’hidrocarburs prohibeix des del passat 28 de març que els operadors a l’engròs puguin vendre a empreses que no siguin altres majoristes, o bé distribuïdors de carburant al consum, i també que els distribuïdors minoristes venguin a d’altres minoristes o a majoristes.

 

Amb això es pretén evitar en gran mesura la utilització de comercialitzadores o intermediaris en la materialització i ocultació del frau d’IVA al sector, que a més del perjudici evident que suposa per a la Hisenda pública, implica una reducció de preus artificial i introdueix competència deslleial al sector.

 

Les trames d’IVA

El frau d’IVA al sector d’hidrocarburs s’ha canalitzat des de fa anys a través de trames de defraudació que, aplicant en part el resultat del frau a una baixada important del preu de venda al públic, aconsegueixen incrementar notablement les seves vendes.

 

En els últims temps, coincidint amb pujades considerables dels preus dels carburants per la situació dels mercats, aquest efecte s’ha incrementat per la interposició en la compravenda de combustible d’entitats instrumentals que no ingressen l’IVA corresponent.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top