Ets transportista o taxista? Abans de l’1 d’abril has d’informar a Hisenda dels quilòmetres realitzats el 2023

Si ets autònom@ i et vas acollir l’any passat a la devolució del gasoil professional (taxistes, transportistes amb camions de gran tonatge o alguns dedicats al transport de passatgers per carretera) tens fins el proper 1 d’abril per a presentar a Hisenda la relació de quilòmetres que vas realitzar durant el 2023.

 

Estàs obligat a informar del quilometratge abans de l’1 d’abril?

Tens dret a reclamar la devolució d’Hidrocarburs i, per tant, estàs obligat a informar del quilometratge si ets un autònom@ que utilitza gasoil professional i compleixes les següents condicions:

  • Vehicles de motor o conjunts de vehicles acoblats destinats exclusivament al transport de mercaderies per carretera, per compte aliè o per compte propi, i amb pes màxim autoritzat igual o superior a 7,5 tones.
  • Vehicles de motor destinats al transport de passatgers, regular o ocasional, inclosos en les categories M2 -amb més de vuit seients, a més del seient del conductor, i que no excedeixin el pes màxim de cinc tones – o M3, amb més de vuit seients a més del seient del conductor, i que tinguin un pes màxim major a les cinc tones.
  • Taxis destinats al servei públic de viatgers sota llicència municipal i previstos d’apartat de taxímetre.

 

En aquests casos, com a autònom@ pots reclamar la devolució de l’impost que s’avança al comprar el gasoil professional pels teus vehicles.

 

Què has d’enviar a Hisenda?

La lectura del comptaquilòmetres que tenia el vehicle l’1 de gener del 2023, així com la que presentava el 31 de desembre de l’any passat. En cas contrari, podries perdre la subvenció i haver de tornar les quantitats percebudes durant l’any passat.

 

Per què has d’enviar aquesta informació?

Perquè Hisenda pugui comprovar que les devolucions efectuades mensualment pel gasoil professional que paguen els autònom@s es corresponen realment amb els quilòmetres realitzats per aquests en l’exercici de la seva activitat, i que no s’estiguin produint fraus.

 

Si figures com a inscrit@ al registre de l’impost d’Hidrocarburs – així com els teus vehicles - hauràs d’acreditar que durant l’any passat vas realitzar els quilòmetres corresponents a la quantitat de combustible sobre la qual vas reclamar la devolució a Hisenda, que ascendeix a 49 euros per cada 1.000 litres de combustible.

 

Com has de presentar la informació?

Hauràs de presentar una declaració anual on comunicaràs per cada un dels vehicles de la teva titularitat inscrits al cens de beneficiaris l’any anterior, el número de quilòmetres d’1 de gener a 31 de desembre.

 

Si els camions, taxis o autobusos han sigut de diferents propietaris al llarg de l’any en qüestió, la relació s’haurà de fer només del període de temps efectiu. El formulari amb la informació s’ha d’enviar a través de la seu electrònica de la AEAT. Allà et pots identificar amb el sistema Cl@ve, DNI o certificat electrònic, omplir el formulari i informar dels quilòmetres realitzats l’any passat important un fitxer que ha d’incloure:

 

  • El codi ISO del país en el qual estigui matriculat el vehicle.
  • Matrícula: El vehicle ha d’estar o haver estat censat en gasoil professional en algun període de l’exercici de la declaració.
  • Quilòmetres inicials del vehicle l’1 de gener del 2023.
  • Quilòmetres finals del camió, taxi o autobús a 31 de desembre del 2023.

 

Quina és la quantia de la devolució?

Des del dia 1 de gener del 2019, el tipus de la devolució ascendeix a 49 euros per cada 1.000 litres, tot i que amb alguns límits. La quantia màxima de la devolució a percebre no excedirà de la que correspondria a 50.000 litres de gasoil per vehicle i any, excepte si es tracta de taxis, que en aquest cas la quantia màxima de la devolució no excedirà de la que correspondria a 5.00 litres per taxi i any. Per tant:

  • Si ets transportista o autònom@ i tens autobusos podràs recuperar, com a màxim, 2.450 euros anuals de l’Impost d’Hidrocarburs.
  • Si ets taxista, podràs recuperar 245 euros anuals, fins i tot quan hagis utilitzat més combustible per a desenvolupar la teva activitat.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top