Ets propietari d’instal·lacions d’autoconsum? Tens beneficis fiscals a l’IRPF

Els propietaris d’instal·lacions d’autoconsum poden obtenir substancioses rebaixes en l’Impost de Béns Immobles (IBI), i ara també importants reduccions en les seves declaracions de la renda

Segons indica l’Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética (IDAE) la Llei 10/2022 de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificacions en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), va introduir en una Deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges que estableixen beneficis fiscals per a la implantació de renovables tèrmiques i, en general, per a la millora de l’eficiència energètica.  

Quins beneficis pots tenir com a propietari? 

  • Deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges realitzades fins el 31 de desembre del 2022. 
  • Deducció del 20% per les quantitats satisfetes en aquelles actuacions que redueixin un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual, fins a un màxim de 5.000 euros per habitatge. 
  • Deducció del 40% per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o per actuacions que assoleixin les lletres “A” o “B” al Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici de l’habitatge habitual, fins a un màxim de 7.500 euros per habitatge. 
  • Deducció del 60% per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o per actuacions que assoleixin les lletres “A” o “B” a la qualificació energètica en edificis residencials, fins a un màxim de 15.000 euros per habitatge. 
  • No s’integraran a la base imposable de l’IRPF, entre d’altres, els ajuts concedits en el marc del Pla de Recuperació. 
  • El Reial Decret-llei 18/2022 introdueix una modificació a la Llei 27/2014, del 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, on permet als contribuents amortitzar lliurement les inversions que s’efectuïn en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzin energia procedent de fonts renovables i substitueixin a instal·lacions que utilitzin energia d’origen fòssil, que entrin en funcionament l’any 2023. 
  • El 55% dels municipis espanyols de més de 10.000 habitants ofereix bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a les instal·lacions d’autoconsum. 

    
Tens dubtes? Contacta amb nosaltres. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top