Ets productor de producte? Has d'inscriure't al nou registre abans del 29 de març

Amb la nova llei d'envasos, també s'inclouen les obligacions d'informació sobre la sortida al mercat d'envasos. Per a això, s'ha creat una nova Secció d'Envasos al Registre de Productors de Producte (Reial decret 293/2018). L'objectiu d'aquest registre és disposar d'informació administrativa que permeti contrastar la informació sobre la sortida al mercat d'envasos a través dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor i controlar possibles fraus.

Qui ha d'inscriure's al Registre de Productors de Producte?

Estan obligats a inscriure's:

  • Els productors de producte
  • Els envasadors
  • Els agents representants autoritzats per a la importació o adquisició en altres Estats membres de la Unió Europea de productes envasats per a la seva posada al mercat.
  • Si als productes envasats posats al mercat mitjançant marques de distribució no s'identifica al productor de producte, el productor de producte és el titular de la marca de distribució amb seu a Espanya sota la qual es comercialitzi el producte.
  • En el cas dels productes envasats per encàrrec d'un tercer que actua com a responsable de la seva sortida al mercat, exercirà aquest últim com a productor de producte.

També s'inclou el comerç electrònic

Si els productes són introduïts al mercat mitjançant plataformes de comerç electrònic procedents de fora d'Espanya i el productor no ha designat representant autoritzat, aquestes plataformes seran el productor de producte a l'efecte de les obligacions financeres i d'informació, així com les organitzatives respecte d'aquests envasos.

Així, l'obligació d'inscripció correspondrà als fabricants, importadors, adquirents o empreses de distribució dels envasos de servei, envasos comercials o envasos industrials segons el cas.

Quan finalitza el termini d'inscripció en el registre?

Els productors de producte hauran d'inscriure's en aquest Registre, abans del 29 de març de 2023, proporcionant la informació (apartat 1 de l'annex IV del RD 1055/2022) i aportar en el moment de la inscripció un certificat de pertinença a un sistema individual o col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor.

Per als envasos comercials i industrials aquest certificat s'aportarà en el termini d'un mes, una vegada s'hagin constituït aquests sistemes.

Com puc realitzar la inscripció?

Haurà de realitzar-se telemàticament al registre de productors de producte (Codi del Sistema d'Informació Administrativa 1523222). Pots accedir aquí.

Quina informació cal remetre anualment referent als envasos?

Els productors inscrits al registre o els seus representants autoritzats han de recopilar i remetre, des de l'1 de gener fins al 31 de març de cada any, la informació continguda a l'apartat 2 de l'annex IV d'aquest RD, corresponent als envasos que hagin introduït en el mercat en cada any natural.

Si s'introdueixen al mercat menys de 15 tones d'envasos a l'any, les plataformes de comerç electrònic, el primer distribuïdor o comerciant del producte envasat amb seu a Espanya podran remetre aquesta informació de forma simplificada.

Aquestes són les dates per a enviar la informació:

La informació que hauràs de remetre també haurà d'incloure la corresponent als anys 2021 i 2022:

  • 01/01/2023 fins a 30/04/2023. Període de proves, es graven dades per a l'any simbòlic 1000. El procediment no es permetrà la signatura ni registre d'aquestes dades.
  • 01/05/2023 fins a 31/07/2023. Enregistrament de dades per a l'any de reporti 2021.
  • 01/08/2023 fins a 31/10/2023. Enregistrament de dades per a l'any de reporti 2022.

Necessites suport per a inscriure la teva empresa en aquest registre? T'agradaria que un assessor professional t'ajudés amb les obligacions fiscals de la nova llei d'envasos?
Contacta'ns i t'expliquem.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top