Ets autònom? Així pots accedir a l’atur el 2023

Si ets autònom i t’has quedat sense feina, has de complir una sèrie de requisits per a poder accedir a la prestació per desocupació el 2023. 

És imprescindible que tinguis cotitzats almenys 12 mesos per la contingència de cessament d’activitat, que tinguis al corrent el pagament de les quotes a la Seguretat Social i en cas que es tracti d’un cessament d’activitat definitiu no pots haver superat l’edat de jubilació que, al 2022 és de 66 anys i 2 mesos (66 anys i 4 mesos al 2023) o bé de 65 anys si s’han cotitzat almenys 37 anys i 9 mesos. 

Per tal de poder accedir a la prestació, has de tenir motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius; hauries d’acreditar el 10% de pèrdues. També per causes de força major, per pèrdua de llicència administrativa o per qüestions de divorci o violència de gènere. 

També pots accedir a l’atur degut a un ERTE, considerant-se com la reducció del 60% de la jornada dels treballadors per compte aliè que els professionals tinguin contractats. O bé si en els dos trimestres fiscals previs el nivell d’ingressos o de vendes s’ha reduït en un 75% respecte als que es van registrar en els mateixos períodes de l’exercici.

D’altra banda, podràs accedir a la prestació si incorres en deutes amb els teus creditors, sempre que no superin el 150% dels ingressos ordinaris de les vendes dels dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud. 

Com a requisit indispensable per a sol·licitar la prestació per cessament d’activitat, has d’adjuntar tota la documentació acreditativa de la teva situació i estar al corrent de les teves quotes de la Seguretat Social. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top