Es renoven i augmenten els avals dels crèdits ICO per a autònoms i empreses en dificultats

Aquest dissabte 15 d’octubre s’ha publicat l’augment de la línia d’avals de finançament concedida a empreses i autònoms, que forma part de les mesures incloses en el Pla de resposta a la guerra de Rússia a Ucraïna aprovades al Reial Decret-llei 6/2022. 

Els nous imports màxims d’ajut limitat s’han fixat segons marca el Marc Temporal Europeu: 500.000 euros amb caràcter general, 62.000 euros per empresa en el cas de la producció primària de productes agrícoles i 75.000 euros per empresa activa en els sectors de la pesca i l’aqüicultura.  

Dins de les limitacions s’estableix que al tenir una cobertura al 80%, el principal del préstec avalat no podrà superar 625.000 euros per beneficiari, amb caràcter general, o 93.750 euros si es tracta d’empreses actives en el sector de l’aqüicultura o la pesca, o 77.500 euros si es tracta d’empreses actives en el sector agrari, en una o diverses operacions de préstec. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top