Es poden utilitzar sistemes de geolocalització a la feina?

Una sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem indica que l’empresa no pot obligar al treballador a ser geolocalitzat des del seu mòbil personal, ja que posaria en joc els drets d’intimitat i privacitat del treballador.

 

Quin és el motiu de la nul·litat? 
Aportar el mòbil personal per la geolocalització del treballador no supera el judici de proporcionalitat, ja que vulnera el dret de privacitat de l’afectat. A més, en aquest cas, també es van incomplir els requisits d’informació i consulta prèvia als treballadors.

No obstant això, la sentència no nega l’ús de la geolocalització, sempre que s’executi de manera que se superi els criteris constitucionals i legals.

 

Quins criteris s’han de seguir per implantar un sistema de geolocalització?
L’empresa ha d’informar als treballadors de manera expressa, clara i inequívoca de l’existència i les característiques dels dispositius, així com del dret que tenen els treballadors a l’accés, rectificació, limitació del tractament i supressió. 

 

Es pot acomiadar un treballador en base a les dades del GPS?
Així ho afirma el Tribunal Suprem (Sala del Social, 19 de Juliol del 2018), amb la condició que el treballador estigui informat de la instal·lació d’aquest sistema de localització. També ha de saber que la informació que conté es pot utilitzar per tal de portar a terme el control de la seva activitat, així com possibles sancions.

El Tribunal Superior de Justícia d’Astúries afirma en una sentència que es pot justificar un acomiadament disciplinari amb les dades del GPS instal·lat en una tablet comercial propietat de l’empresa, sempre que el treballador hagi estat informat prèviament de la finalitat de control d’aquest sistema de geolocalització.

 

Quines condicions ha de complir el sistema de geolocalització?
Segons la Sentència del TS de 15 de setembre del 2020, aquesta mesura de control ha de complir els següents requisits:

  • El treballador ha d’estar informat de la instal·lació del dispositiu i del fet que es pot utilitzar per tal de controlar la seva activitat i, fins i tot, sancionar-lo.
  • La utilització del cotxe ha d’estar restringida a l’activitat laboral.
  • Només pot recollir informació del moviment i localització del vehicle.

 

Des de TAX et recomanem que:

  • Informis a l’empleat per escrit d’aquests punts i se signi el document en qüestió per part de l’empresa i del treballador.
  • Que, en el cas del registre de jornada de l’empleat, informis per escrit al treballador de quins sistemes l’empresa posa a disposició del treballador per tal de registrar la seva jornada i de com s’espera que ho faci.

Si necessites assessorament per a elaborar aquests documents, et pots posar en contacte amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top