És obligatori tenir un protocol d’assetjament sexual a l’empresa?

És obligatori que les empreses disposin d’un protocol d’actuació contra l’assetjament laboral? 
Sí, tenir un protocol d’assetjament laboral és una obligació per totes les empreses, independentment de la mida de la seva plantilla. És a dir, tota empresa amb treballador@s, està obligada a tenir un protocol contra l’assetjament laboral que articuli no només mesures per a prevenir-lo, sinó també el procediment en cas d’assetjament laboral a seguir per treballadors i empresa. 

És important saber que, tot i que l’empresa no tingui l’obligació de tenir un Pla d’Igualtat, sí que està obligada a tenir, d’acord amb la normativa, un protocol d’assetjament laboral

 

Com fer un protocol d’assetjament laboral?
1.    Designació de la comissió o de la persona instructora: Es designarà una comissió instructora formada per tres persones (més un suplent) en empreses que hagin de tenir un pla d’igualtat. 

2.    Desenvolupar la normativa interna i les mesures preventives: Dissenyar i desenvolupar tant la normativa interna per tal de perseguir i prevenir l’assetjament laboral, així com una bateria de mesures preventives. 

3.    Canal i procediment intern per realitzar les denúncies: Habilitar un canal de denúncies confidencial, ràpid i accessible per les víctimes, per posar en coneixement la situació d’assetjament. 

4.    Comunicar les mesures a tota la plantilla: a la pàgina web, a la intranet, taulells d’anuncis, correus electrònics, i entregant còpies a tots els treballador@s. 

 

Quines són les sancions si no tinc un protocol d’assetjament a l’empresa?
L’assetjament laboral no només és un problema per les empreses, que afecte el clima laboral i el rendiment dels treballadors afectats, sinó que es pot convertir en alguns casos en un delicte perseguit per la justícia, que contempla penes de presó. Per això, que una empresa no compleixi amb l’obligació de tenir un protocol per l’assetjament laboral pot suposar ser sancionada per l’autoritat laboral, a més de ser denunciada davant els tribunals. 

Les sancions que es poden imposar a les empreses per no tenir un protocol en contra de la violència laboral i l’assetjament sexual o per raó de sexe, varien en funció de la gravetat de la infracció. D’acord amb la Llei d’Infraccions i Sancions, aquestes quedarien així:  

  • Multes de 7.501 a 30.000 euros per infraccions lleus
  • Multes de 30.001 a 120.005 euros per infraccions greus
  • Multes de 120.006 a 225.018 euros per infraccions molt greus

 

IMPORTANT: 
El Ministeri d’Igualtat ha publicat un manual de referència “Protocol per la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe”. 

Prema aquí per descarregar-te el manual

 

IMPORTANT: Moltes empreses esteu rebent trucades de companyies que es fan passar per Seguretat Social o altres organismes públics on us comuniquen que heu de fer un curs obligatori. Atenció: no cal fer cap formació pel tema del protocol d’assetjament. Només cal elaborar el document i comunicar-ho internament.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top