ERTOs: quines opcions té la meva empresa a partir d'abril de 2022?

El Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, recull l'etapa final dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació -ERTO- per COVID-19, situant la seva data final al 31 de març de 2022.


Quins ERTOs es prorroguen automàticament fins a 31/03/2022?

Els següents ERTOs que estiguessin vigents a 24 de febrer de 2022:

  • De Força Major per COVID-19.
  • Per Impediment de l'activitat.
  • Per Limitacions de l'activitat.
  • Per causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives i de Producció -ETOP- per COVID-19.


Què ha de fer la meva empresa per a continuar amb el seu ERTO fins a 31/03/2022?

No és necessari realitzar una sol·licitud de pròrroga, atès que el Reial decret llei 2/2022 regula una pròrroga automàtica que permet a les empreses que tenien un ERTO per COVID-19 actiu seguir en les mateixes condicions fins a 31 de març de 2022.

Així, serà necessari continuar amb els tràmits habituals:

  • Comunicant a la Tresoreria General de la Seguretat Social -TGSS- tots els mesos la preceptiva declaració responsable i variacions en afiliació dels treballadors inclosos en ERTO.
  • Comunicant al Servei Públic d'Ocupació Estatal -SEPE- els períodes d'activitat corresponents.
  • Realitzar les formacions dels treballadors en ERTO que ens permetin aplicar uns percentatges incrementats d'exoneració a les quotes de la TGSS.


Hi ha una reducció en les exoneracions a la cotització a la TGSS?

SÍ, durant el mes de març es redueixen els percentatges que venien aplicant-se:

 

 

Novembre 2021 a febrer 2022

Març 2022

Exoneracions Seguretat Social

Empreses amb menys de 10 treballadors

Empreses amb 10 o més treballadors

Empreses amb menys de 10 treballadors

Empreses amb 10 o més treballadors

Amb accions formatives

80%

80%

60%

60%

Sense accions formatives

50%

40%

30%

20%

ERTOs per impediment

100%

90%

Computa el nombre de treballadors en alta a 29 de febrer de 2020.

 

Quines opcions té la meva empresa a partir d'abril de 2022?

A partir d'1 d'abril de 2022 aquelles empreses que encara (vinguin d'un ERTO per COVID-19 o no) es trobin en dificultats i entenguin que aquestes es poden resoldre amb la reducció de jornada o suspensió de contracte dels seus treballadors, tindran les següents possibilitats:

ERTOs: és l'empresa qui decideix si vol o no sol·licitar-ho, si existeixen raons per a això en funció del que s'estableix en l'article 47 ET i una vegada sol·licitat, serà l'Autoritat Laboral la que determini la seva autorització o no (en el cas dels de Força Major Temporal).


Mecanisme RED: és una nova eina (també és un ERTO) que necessita d'una activació prèvia per part del Consell de Ministres i només quan resulti activat pel Govern, les empreses que així ho desitgin i compleixin els requisits establerts en l'article 47.bis ET podran sol·licitar la seva inclusió en aquest.


Modalitat cíclica (conjuntura macroeconòmica general), "a priori" no serà habilitada conseqüència de la COVID a partir d'abril, però la modalitat sectorial, probablement és la resposta a la petició del sector de les agències de viatges i altres sectors que intentaran sumar-se durant març de 2022 per a connectar la fi dels ERTOs COVID amb aquest nou mecanisme a partir d'abril de 2022.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top